MY TŘÍDÍME NEJLÉPE

Aktuální informace:

Také v roce 2019 probíhá krajské kolo populární soutěže, která hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce. V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města v několika kategoriích mimo jiné finanční odměny. V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Věcné ceny i finanční prémie získají obce na slavnostním ceremoniálu.

Aktuální pravidla naleznete zde

Pruběžné výsledky jsou k dispozi zde

Ceny budou obcím předány na slavnostním ceremoniálu v prvních měsících roku 2020.

Uplynulý ročník:

V roce 2018 navázala soutěž „My třídíme nejlépe“ v Kraji Vysočina na předchozí ročníky a vycházela z těchto základních principů:

* realizovány byly tyto soutěže: Hlavní soutěž systému EKO-KOM a doplňkové soutěže systémů Asekol a Elektrowin,
* do hlavní soutěže byly automaticky zařazeny všechny obce zapojené v systému EKO-KOM v Kraji Vysočina, u kterých nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů,
* pro hodnocení hlavní soutěže byla využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
* obce byly rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií tak, aby se vyloučilo ovlivnění výsledků z důvodů velikosti obce (kategorie obcí do 500 obyvatel, kategorie obcí od 501 do 2 000 obyvatel, kategorie obcí od 2 001 do 10 000 obyvatel a kategorie obcí s více než 10 000 obyvateli),
* v doplňkové soutěži Asekol soutěží obce, které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému ASEKOL,
* v doplňkové soutěži Elektrowin soutěží obce, které jsou zapojeny do zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím systému Elektrowin,
* soutěže probíhaly v období od 1.10.2017 do 30.9.2018, tedy za IV. čtvrtletí 2017 a první tři čtvrtletí roku 2018,
* pro vyhodnocování byla použita data získaná ze čtvrtletního písemného výkazu o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaného jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s., Praha a data zaslaná z databáze společností Asekol, a. s. a Elektrowin, a. s.
* odměny v celkové výši 540.000,- Kč věnoval vítězným obcím Kraj Vysočina

  


Tisková zpráva k ukončení soutěže ročníku 2018:

Společnost EKO-KOM, a.s. a Kraj Vysočina předaly ocenění městům a obcím za účast v soutěži "My třídíme nejlépe"

Třebíč (6. prosince 2018)  Ve čtvrtek 6. prosince, v třebíčském environmentálně technickém centru Alternátor převzali zástupci vítězných obcí ocenění a finanční dary za umístění v soutěži obcí „My třídíme nejlépe". Soutěž je realizována v rámci projektů spolupráce Kraje Vysočina s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., a dále se společnostmi ASEKOL, a.s. a ELEKTROWIN, a.s., tedy provozovateli kolektivních systémů zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení.

„Projekty kraje jsou od začátku zaměřené na technickou podporu třídění a na environmentální osvětu. V rámci spolupráce vytváříme optimální podmínky k rozvoji tříděného sběru v obcích a městech a podporujeme zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě," informuje o hlavních cílech společných projektů krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. „ A spolupráce se daří. Díky aktivní účasti obyvatel na třídění odpadů obhájil za loňský rok Kraj Vysočina druhé místo v pomyslném srovnání všech krajů ČR v množství vytříděných odpadů na obyvatele za rok a před dvěma dny získal ocenění Aktivní kraj i ve sběru vysloužilého elektrozařízení," dodává krajský radní.

 

Zásadním kritériem pro hodnocení v hlavní soutěži bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za období od 1. října 2017 do 30. září 2018.

 

Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovilo celkové pořadí. Vítězové hlavní soutěže získali od kraje finanční dary v celkové výši 360 tis. Kč.

 

Doplňkové soutěže byly vztaženy ke zpětnému odběru elektrozařízení a vychází z dat společností ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s., od kterých vítězové obdrželi finanční ocenění.

Vítězové hlavní soutěže dle velikostních kategorií obcí:

počet obyv. do 300 obyvatel 301 do 1 500 obyvatel 1 501 do 5 000 obyvatel nad 5 000 obyvatel
 1. místo Bobrůvka Kožichovice Dobronín Velká Bíteš
 2. místo Lány Pikárec Černovice Polná
 3. místo Tři Studně Moravec Žirovnice Velké Meziříčí

Vítězové kategorií doplňkové soutěže ASEKOL:

Rohozná

Božejov

Bystřice nad Pernštejnem

 

Vítězové kategorií doplňkové soutěže Elektrowin:

Ždírec nad Doubravou

Jihlava

Bystřice nad Pernštejnem

 

Pořadí v jednotlivých dílčích soutěžích, pravidla, výsledky předchozích ročníku a další informace naleznete na stránkách Kraje Vysočina, portálu Odpady Vysočiny.

 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem obcím za třídění komunálních odpadů, kterým podporují ochranu životního prostředí a zároveň naplňují cíle Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina i ČR.

O společnosti EKO-KOM, a.s.

Tato nezisková společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí i společností nakládajících s odpady, zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí. Třídění odpadů je tak umožněno téměř všem lidem v kraji.

 


 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH