Exkurze pro státní správu a samosprávu

Pravidelně organizujeme semináře pro obce s rozšířenou působností, praktické exkurze a semináře pro malé obce k odpadové problematice.

Bližší informace k plánovaným seminářům a exkurzím v roce 2017 naleznete na těchto stánkách, jakmile budou k dispozici.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH