Semináře pro obce

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na semináře k problematice třídění a využívání komunálních odpadů v obcích.

Města, termíny a místa konání seminářů:

JIHLAVA, ÚT 17. 10. 2017, 9:00 - 12:30 (KÚ Kraje Vysočina, Žižkova 57, III. patro B 3.15)

PELHŘIMOV, ÚT 17. 10. 2017, 13.00 - 16:30 (MÚ Pelhřimov, Pražská 2460, zasedací sál budovy č. 1)

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ČT 19. 10. 2017, 9:00 - 12:30 (MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, zasedací místnost zastupitelstva města, II. patro)

HAVLÍČKŮV BROD, ČT 19. 10. 2017, 13:00 - 16:30 (MÚ Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, velká zasedací místnost, I. patro)

TŘEBÍČ, ÚT 24. 10. 2017, 13:00 - 16:30 (ESKO-T, Hrotovická 232, informační centrum společnosti)

Semináře jsou určeny pro volené zástupce obecních samospráv v Kraji Vysočina (starostové, starostky, místo-starostové, místostarostky či jiní členové rady a zastupitelstva) popř. pro pracovníky, kteří se zabývají problematikou odpadového hospodářství.

Semináře pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Krajem Vysočina, s cílem poskytnout zástupcům obecních samospráv komplexní aktuální informace o celé oblasti odpadového hospodářství (dále jen OH), včetně aktuálních právních norem v oblasti OH, o praktických řešeních hospodaření s odpady, informace o systému EKO-KOM, či aktuální informace o odpadovém hospodářství vašeho kraje.

Na seminářích vystoupí a Vaše dotazy zodpoví, odborníci na odpadovou legislativu a zástupci společnosti EKO-KOM, a.s.

Přihlásit se můžete elektronicky prostřednictvím webového formuláře ZDE nebo emailem na adrese p.bursikova@esko-t.cz, popř. telefonicky na čísle 605 703 821.

Z důvodů omezené kapacity Vás prosíme o včasné nahlášení účasti na některém z výše uvedených seminářů

Účast na semináři je bezplatná. Pozvání platí pro 2 osoby.

Rámcový program semináře:

Dopolední seminář - Jihlava, Žďár nad Sázavou:
8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 - 12:30 odborný program (včetně přestávky na občerstvení)
- prezentace zástupců Kraje Vysočina, legislativa v odpadovém hospodářství, BIO odpady, zpětný odběr elektrospotřebičů a baterií, výsledky třídění obcí v Kraji Vysočina, informační podpora regionů a obcí, podpůrné aktivity pro obce
12:30 ukončení semináře

Odpolední seminář - Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Třebíč:
12:30 - 13:00 prezence účastníků
13:00 - 16:30 odborný program (včetně přestávky na občerstvení)
- prezentace zástupců Kraje Vysočina, legislativa v odpadovém hospodářství, BIO odpady, zpětný odběr elektrospotřebičů a baterií, výsledky třídění obcí v Kraji Vysočina, informační podpora regionů a obcí, podpůrné aktivity pro obce
16:30 ukončení semináře

Věříme, že je pro Vás naše nabídka zajímavá a že Vás budeme moci na semináři přivítat. Těšíme se na setkání.

Za organizační tým
Jana Úšelová, v. r.
regionální manažerka pro Kraj Vysočina
EKO-KOM, a. s.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH