Kam s odpady? 

Využitelné druhy odpadů (plasty, sklo, papír, nápojové kartony)

Třiďte a odnášejte do kontejnerů na tříděné odpady.

 kont_plast_new_h180     kont_sklo_new_h180     kont_papir_new_h180

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady, tj. plechovky od barev, lepidel, olejů a nádoby od chemikálií, akumulátory, galvanické články (baterky) apod., odevzdávejte také na sběrném dvoře ve vaší obci či městě, případně v rámci pravidelného mobilního sběru těchto odpadů.


Použitá elektrozařízení

Použitá elektrozařízení z domácností, jako jsou ledničky, mrazničky, televizory, rádia a různé přehrávače, staré počítače a monitory, ale i elektrické hračky či telefony, můžete odvézt na nejbližší sběrný dvůr (jejich adresy zde), kde je můžete bezplatně odložit. Organizuje-li vaše obec mobilní sběr odpadů, jehož součástí je i zpětný odběr elektrozařízení, můžete využít i této akce. Můžete je také bezplatně odevzdat ve vybraných prodejnách nebo prodejnách elektrozařízení, nebo využít stacionární červené kontejnery na drobný elektroodpad a staré baterie. Nejbližší červený kontejner můžete nalézt např. zde (ext. odkaz cervenykontejner.cz).

 

Adresy, kontakty a otevírací doby sběrných dvorů v Kraji Vysočina naleznete zde (ext. odkaz sberne-dvory.cz).

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH