Jak třídit

Nevíte, zda můžete do kontejneru na plast vhodit polystyren? Třídí se u Vás v obci nápojový karton? Kam se starým nábytkem, nebo vysloužilou televizí?
Podrobnosti, které se vztahují k jednotlivým druhům odpadů, naleznete níže.
Seznam sběrných dvorů (vč. otvevírací doby a adresy) a míst zpětného odběru elektrozařízení v jednotlivých obcích Kraje Vysočina je k dispozici zde.
Informace o přistavení kontejnerů či o termínu mobilního svozu Vám rádi sdělí pracovníci Vašeho obecního či městského úřadu.

 

tasky_new_h180 kont_sklo_new_h180

Domácí třídění

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí (např. zamaštěný papír nepatří do modrého kontejneru, není možné ho dále zpracovávat a navíc by znehodnotil další surovinu v kontejneru).
Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.

Sklo

Do zelených nádob můžete odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy - tabulové sklo.

Do bílých nádob patří pouze sklo čiré - např. zavařovací sklenice, skleněné obaly od kečupů, majonéz a dalších výrobků, atd. Ač se to nezdá, tabulové sklo sem většinou nepatří - když se podíváte na joho hranu, je většinou zelená či modrá - proto by tabulové sklo mělo skončit v zelené nádobě na barevné sklo.

Prosíme, nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla do zeleného ani bílého kontejneru. Tyto materiály je nejlépe odvézt na sběrný dvůr.

kont_papir_new_h180 kont_plast_new_h180

Papír

Do modrých nádob můžete odhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).

Prosíme, nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. 

Plast

Do žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Do kontejnerů na plasty neodhazujte odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Pokud je žlutý kontejner opatřen oranžovou nálepkopu "nápojový karton", je možné do něj nápojový karton umístit. Bude vyseparován na dotřiďovací lince.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH