Zástupci měst a obcí z kraje Vysočina se vydali na recyklační exkurzi

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s krajem Vysočina a svozovou společností ESKO-T uspořádala exkurzi pro zástupce státní správy a samosprávy v oblasti odpadového hospodářství. Přečtěte si v článku Pavlíny Buršíková z ESKO-T Třebíč, jak úspěšná akce proběhla.

V úterý 16. září 2014 ESKO-T, s.r.o. spolu se společností EKOKOM a.s. a Krajem Vysočina v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina" zorganizovali celodenní exkurzi do zařízení, která se zabývají materiálovým využitím vytříděných obalových odpadů z našeho regionu. Exkurze byla určena pro starosty a zastupitele obcí s rozšířenou působností a pověřených měst a pro pracovníky těchto měst zabývajících se problematikou odpadového hospodářství.

Společně jsme navštívili firmy Petka CZ, a.s. a HUHTAMAKI Česká republika, a.s. do kterých dodáváme vytříděný odpad k dalšímu využití. Exkurze byla zaměřena především na prohlídku používaných technologií a seznámení se s metodami materiálového využití obalových odpadů. Jako první jsme navštívili firmu Petka CZ, a.s. v Brně - Modřicích, která se jak už její název napovídá, zabývá druhotným zpracováním PET lahví. Jejich recyklační linkou projde měsíčně okolo 550 tun PET lahví slisovaných do balíků. Tato technologie je charakteristická minimální zátěží pro životní prostředí, nízkou spotřebou vody i energií a navíc nevyužívá žádné pomocné látky poškozující ozonovou vrstvu a ovzduší. Kvalitně zpracovaná a čistá drť se využívá ve stavebnictví, automobilovém průmyslu, zdravotnictví, obalové materiály a oděvní průmysl. Účastníci exkurze si vyslechli poutavý výklad pana ředitele Ing. Josefa Hejla a poté si prohlédli celý výrobní proces a systém zpracování. Druhou zastávkou byla firma HUHTAMAKI Česká republika, a.s. v Přibyslavicích, kde nám předseda představenstva společnosti pan Ing. Ivo Urbanec vysvětlil technologii zpracování vytříděného papíru. Firma HUHTAMAKI Česká republika, a.s. zpracovává sběrový papír a vyrábí z něj krabičky z nasávané kartonáže, které se používají jako obaly na vejce nebo vaničky na zeleninu a ovoce.  Výrobní proces začíná kontrolou vlhkosti, složení a čistoty, následovaná rozvlákněním, tříděním od nečistot a obarvením. Vzniklá směs je potom pomocí vakua nasávána na formy. Tato exkurze pomohla účastníkům, zastupitelům měst i obcí pochopit význam a smysl třídění odpadů a přispěla tak k osvětě a dalšímu prosazování sběru separovaného odpadu v našem regionu. Tímto bych chtěla poděkovat především zástupcům navštívených firem za jejich čas a hodnotné informace a doufám, že se nám v blízké budoucnosti podaří podobné setkání zopakovat.  

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH