Zapojte se do projektu Čistá Vysočina 2015

Osvětová akce Čistá Vysočina spojená s jarním úklidem přírody proběhne letos na jaře již po sedmé. Sběr odpadků proběhne opět především v okolí silnic na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. V roce 2014 se akce zúčastnilo aktivně přes 18 tisíc účastníků a bylo sebráno přes 80 tun odpadků.

 

 

 „Čistá Vysočina probíhá v celém našem kraji a tradičně se na sběru odpadků podílejí obce, neziskové organizace, školy ale i jednotlivci. Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Pokud máte zájem zapojit se do akce, pak vězte, že přihlášení probíhá až do 28. února prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. Tím, že zájemce vyplní krátký dotazník, pomůže zajistit dobrou organizaci celé akce. Samotný úklid bude probíhat v termínu od 11.  do 22. dubna.

Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (žluté na plasty a modré na ostatní komunální odpad). Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací. Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina.

V případě úklidu přímo v obcích a městech budou poskytnuty pouze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz odpadků s firmou, která v místě provádí svoz odpadu. Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH