Vysočina se připojila ke Dni Země

K oslavám Dne Země, který slaví více než miliarda lidí ze 175 států světa, se v uplynulých dnech připojil i Kraj Vysočina, a to projektem Čistá Vysočina.

Jde o aktivitu Zdravého Kraje Vysočina. „Letos se do ní zapojilo rekordních 22 tisíc obyvatel kraje a odpad byl sesbírán z okolí více než 2,7 tisíce kilometrů silnic," popsal radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský.

Den Země slavili v Jihlavě, kde se na Masarykově náměstí uskutečnil bohatý program o třídění odpadu, na propagaci třídění a zvýšení povědomí obyvatel o zodpovědnosti za stav životního prostředí se zaměřili i v Třebíči na tamním Karlově náměstí.

Ve Velkém Meziříčí město ve spolupráci s neziskovými organizacemi připravilo pro veřejnost program k oslavě stromů a jejich ochraně. Také mnohé menší obce regionu měly pro své obyvatele připravené akce úzce spjaté s místní přírodou. Vysázely nové stromy, vyčistily studánky nebo otevřely novou naučnou přírodní stezku. Obyvatelé se společně podíleli na úklidu veřejných prostranství.

Cílem ekologické kampaně je propagovat pozitivní přístup k životnímu prostředí, posilovat pouto mezi člověkem a krajinou a v neposlední řadě seznamovat veřejnost s negativními vlivy lidské činnosti na přírodu. Myšlenka se zrodila v Americe, kde se tento svátek slavil 22. dubna 1970 poprvé.

 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH