Ve městě Počátky rapidně ubylo černých skládek

Ve  městě Počátky a v jeho okrajových částech je umístěno 101 kontejnerů, a to na 22 sběrných hnízdech. Od společnosti EKO-KOM, a.s. tu mají bezplatně zapůjčeno 21 kontejnerů. Jen v letošním roce radnice v Počátkách využila bezplatnou výpůjčku šesti dalších sběrných nádob. 

„Doplňovali jsme čtyři kontejnery na bílé sklo a dva na barevné. Lidé křičeli, neměli jsme toho na obci dost,“ prozrazuje ekolog města Pavel Hůša. Většina zapůjčených kontejnerů byla použita k zahuštění již existující sběrné sítě. Ve městě však vznikla také nová ulice „Na kopci“, kde krajský úřad vystavěl dva objekty pro mentálně postižené, a zde bylo potřeba založit nové hnízdo. „S rozšiřováním sběrné sítě se počítá i do budoucna, celou obec totiž tvoří pět vsí a je stále hlad po rozšiřování, neboť na některých místních částech se nachází pouze po jednom kontejneru od každé komodity, což momentálně není dostačující. Dále se staví v ulici Luční, kde bude určitě potřeba založit celé nové hnízdo,“ dodává ještě Pavel Hůša.

Podle informací z radnice se v Počátkách vytřídí nejvíce plastů, hned na druhé pomyslné příčce se umístilo sklo, které se zdejší občané naučili třídit i na bílé a barevné. Vedle kontejnerů je v Počátkách okrajově využíván i pytlový sběr, spíše než na tříděný odpad je však využíván rekreanty na směsný komunální odpad, větší uplatnění v něm zatím město nevidí. 

„Jsme velice vděčni za možnost bezplatné výpůjčky kontejnerů od společnosti EKO-KOM, je to obrovská finanční pomoc pro naše město. Značně se nám zvýšil počet vytříděného odpadu a naopak ubylo černých skládek. V minulých letech jsme se s tímto problémem potýkali poměrně často, dříve se vozila jedna černá skládka týdně. Za letošní rok se odklízela pouze jedna jediná a to ani nebyla práce místních,“ s potěšením doplňuje Pavel Hůša, ekolog města.

A přestože se obyvatelé Počátek už řídí heslem, že třídit je normální, motivaci stále potřebují. V obci to řeší nejen městským zpravodajem, kde vedení města otiskuje informace o nových kontejnerech a možnostech třídění, ale i letáky, rozhlasem a odkaz na nezbytnost třídění je samozřejmě i na městském webu. 

„S motivací se snažíme obcím a městům pomáhat i my. Přímo pro obce pořádáme různé semináře či konference, realizujeme také soutěž obcí ve sběru tříděného odpadu s názvem „My třídíme nejlépe“. Tam je velkou motivací finanční výhra, kterou radnice nejčastěji investují zpět do systému sběru tříděného odpadu,“ připomíná Jana Úšelová, regionální manažerka EKO-KOM a.s.

Na Pelhřimovsku se letos do projektu sběrných nádob zapojily kromě města Počátky ještě další dvě obce – Horní Ves a Velký Rybník. Každá z nich od společnosti EKO-KOM, a.s. bezplatně získala po pěti kusech nových barevných kontejnerů. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH