V Třebíči jezdí nový svozový automobil

Občané Třebíče mají další motivaci správně třídit odpady. Po městě totiž začal jezdit nový moderní svozový vůz, který bude svážet právě tříděné plasty, papíry a další obaly.  

 

Společnost ESKO-T, s.r.o. v těchto dnech začala využívat nové svozové vozidlo MAN s lisovací nástavbou Haller X-2c o objemu 19 m3 a vyklápěčem Delta 321. Tento automobil je ekologičtější a šetrnější vůči životnímu prostředí. Automobily, které splňují emisní normu EURO 6, mají nižší emise škodlivých látek do ovzduší při zachování výkonu vozidla i spotřeby pohonných hmot. Modernizací svozové techniky a podporou třídění odpadů se snaží svozová společnost přispívat ke zlepšování podmínek životního prostředí v našem městě a regionu. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH