V obci Krásná Hora třídí i rekreanti

V obci Krásná hora, která leží na Vysočině v okrese Havlíčkův Brod, bychom našli kromě městského úřadu, pošty, knihovny, základní školy a školky i čtyřicet kontejnerů na tříděný odpad. Odpad tu separují na osm komodit. Na celkem šestnácti stanovištích jsou rozmístěny sběrné nádoby na papír, plasty, sklo a směsný komunální odpad. Vedle těchto základních komodit mohou občané třídit i biologické odpady rostlinného původu ze zahrad a domácností, dále například nebezpečné odpady, objemný odpad či kovy. Občanům byla poměrně nově nabídnuta i možnost pytlového sběru, jako doplnění stávající sběrné sítě, které se však využívá pouze okrajově.

Do budoucna plánuje vedení obce další, menší rozšiřování sběrné sítě, spíše se však zaměřuje na její zhuštění. Momentálně mají zažádáno o dotace na dalších deset kontejnerů, z toho 6 na papír, dále pak dva na plasty a dva na papír. „V poslední době se nám rapidně zvýšila poptávka po možnosti třídění papíru, doposud ho nebylo mnoho a situace se řešila tak, že děti nosily papír do škol, nebo se vozil do jedné místnosti určené vedením obce a následně se dvakrát ročně volala svozová firma, která si jej odvezla. Tento systém však přestal být dostačující, především pak z důvodu, že naše obec má na délku celých čtrnáct kilometrů, není proto pro občany jednoduché dojíždět s papírem na druhý konec,“ řekl starosta obce Václav Kadlec. 

Obec Krásná Hora plně využívá možností projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina, v rámci kterého společnost EKO-KOM, a.s. obcí bezplatně zapůjčuje kontejnery na tříděný odpad. V Kraji Vysočina je barevných kontejnerů už téměř 18 tisíc. „Kraj Vysočina patří v mezikrajském měřítku k těm lepším krajům v celkové výtěžnosti papíru, skla, plastů a nápojových kartonů v přepočtu na jednoho obyvatele a rok. Ročně každý obyvatel Vysočiny průměrně vytřídí přibližně 43,5 kilogramu odpadů. A pokud k problematice budou všechny obce přistupovat stejně jako Krásná Hora, určitě se toto číslo ještě zvýší. Je totiž evidentní, že když lidem vytvoříme podmínky pro pohodlné třídění odpadů, budou třídit,“ věří regionální manažerka EKO-KOM, a.s. Jana Úšelová.

Krásná Hora není však jedinou obcí v regionu, která se do projektu zapojila. Aktivně se přidal třeba městys Havlíčkova Borová nebo obce Jeřišno, Skuhrov či Bezděkov. Jen v posledních měsících nové bezplatné kontejnery na Havlíčkobrodsku a Chotěbořsku získalo sedm obcí, které se podělily o dodávku více než dvaceti zbrusu nových sběrných nádob. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH