V Kraji Vysočina přibylo 162 barevných kontejnerů

Čtyři desítky obcí na Vysočině se v letošním roce dočkaly nových barevných nádob na třídění plastů, papíru a skla. Celkem 162 kontejnerů bylo do obcí umístěno díky společnému projektu Kraje Vysočina a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Za poslední tři roky tak na Vysočině přibylo přes pět set barevných nádob. Cílem projektu je usnadnit lidem třídění odpadů a tím zvýšit množství vytříděných plastů, papíru, skla a nápojových kartónů.


Lidé chtějí mít barevné kontejnery blízko domova 

 

Průzkumy mezi veřejností ukazují, že pro lidi je při motivaci k třídění odpadů nejdůležitější blízká vzdálenost ke kontejnerům na papír, sklo, nápojové kartóny a plasty. Podle aktuálních dat každý obyvatel České republiky v loňském roce vhodil do barevných kontejnerů bezmála 40 kilogramů plastů, papíru, skla a nápojových kartónů. Na Vysočině si vedli občané kraje ještě o 2 kilogramy lépe.

Za pozitivními výsledky stojí, kromě propagačních a vzdělávacích aktivit, právě stále se zlepšující dostupnost kontejnerů na třídění. Součástí spolupráce společnosti EKO-KOM, a.s. a kraje je totiž pravidelné zahušťování sítě barevných kontejnerů na tříděný odpad. Tím se stává třídění občanů pohodlnější. Tato skutečnost totiž významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů.   Nejvíce se letos v Kraji Vysočina rozšířily žluté kontejnery na plasty. Těch přibylo celkem 57. K třídění papíru poslouží lidem 56 nových modrých kontejnerů. Na sklo pak obyvatelé Vysočiny nově najdou 49 nádob. Nejvíce barevných kontejnerů letos putovalo do Ledče nad Sázavou. Celkem devatenáct nových nádob na třídění vzbudilo u občanů velmi pozitivní ohlasy. Jana Fotrová z městského úřadu v Ledči nad Sázavou to potvrzuje: „Lidé u nás v Ledči chtějí třídit odpady. V průběhu celého roku jsme zaznamenávali dotazy, jestli se občané dočkají nových barevných kontejnerů. Jsme rádi, že jsme jim mohli díky projektu EKO-KOMu a Kraje Vysočina vyjít vstříc a umístit je po městě. Nové nádoby lidé najdou například u novostaveb."    Kolik nových kontejnerů najdete v Kraji Vysočina?  

Region Plast Papír Sklo
Žďársko a Bystřicko 13  12  20 
Havlíčkobrodsko 11  10 
Jihlavsko 11 
Pelhřimovsko 25  25  15 
CELKEM 162
  

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH