V Kejžlici jsou v třídění odpadu zodpovědní. Nejvíc vytřídili papíru.

Kejžlice - V Kejžlici v loňském roce poctivě třídili odpad. "V rámci systému separace odpadů zajišťovaného firmou Sompo se ve spolupráci s naší obcí podařilo z komunálního odpadu v roce 2013 průměrně na osobu vytřídit 17,1 kilogramu papíru, 14,9 kilo plastů, 10,1 kilo barevného skla, 4,5 kilo bílého skla 53,4 kilo kovů, 0,3 kilogramu nápojových kartonů a k tomu některé další problémové odpady," informoval starosta Kejžlice Václav Zástěra. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH