V Jihlavě se výrazně zlepšilo třídění odpadů

V loňském roce se třídění odpadů v Jihlavě zvýšilo z 29 na 36 procent. „V situaci, kde se celková produkce odpadů zvyšuje, je to velmi dobrá zpráva o zodpovědném chování obyvatel města vůči životnímu prostředí,“ komentoval aktuální údaje primátor Jihlavy Rudolf Chloupek. Následující informace v posledních dnech zveřejnily MF Dnes i Parlamentní listy.

 

 

 

V číslech to znamená, že v roce 2013 každý občan Jihlavy vyprodukoval průměrně 266 kilogramů odpadů, přičemž vytřídil 71 kilogramů. Vloni byla průměrná produkce odpadu na jednoho obyvatele 292 kilogramu, ale každý vytřídil průměrně 105 kilo odpadů. Tyto odpady putovaly buď k novému využití jako materiál (celkem 100 kg), nebo k energetickému využití. „Potvrzuje se předpoklad, že produkce odpadu poroste. Důležité ale je to, že se snížilo množství směsného komunálního odpadu, který je bez využití uložen do skládky. Před třemi lety to bylo na obyvatele 198 kilogramů, o rok později 194 kilogramy a v roce 2014 to bylo 186 kilogramů,“ vyčetla z vyhodnocení plánu odpadového hospodářství vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Souhrnnou zprávu o situaci v oblasti odpadů dostanou k projednání na dubnové zasedání zastupitelé města.

Poměrně výrazný pokrok v třídění odpadů radnice přikládá několika věcem. Vloni spustila motivační program, do kterého se zapojilo už bezmála osm tisíc obyvatel města. Za méně častý vývoz popelnic nebo za pravidelné odevzdávání odpadů do sběrných dvorů dostávají lidé slevy na poplatku. „Aktuálně město odpouští obyvatelům zapojeným do Programu z poplatku za svoz 65 korun. Je možné, že se s lepšími výsledky třídění tato sleva do budoucna zvýší, konečné rozhodnutí je ovšem v rukou zastupitelů,“ řekla Katarína Ruschková s připomínkou, že poplatky vznikají s dvouletým zpožděním, tedy že na základě výsledků z roku 2014 se v roce 2015 stanovuje a schvaluje poplatek na rok následující.

Dalším krokem vedoucím k lepšímu třídění je loni zahájený svoz bioodpadu ze dvou příměstských částí, svoz se rozšiřuje postupně i do samotného města. Jiným pozitivním krokem bylo doplnění nádob na tříděný odpad do bytových domů v historickém jádru města, kde je problém s umisťováním kontejnerů v ulicích. „Máme mnohokrát potvrzeno, že lidé jsou ochotni třídit, pokud k tomu mají podmínky,“ říká vedoucí odboru životního prostředí. Nikdo z Jihlavy to nemá k hnízdu na tříděný odpad dál než 150 metrů, přesto radnice i v loňském roce místa rozšiřovala a doplňovala. K lepším číslům přispělo otevření sběrného dvora na Brtnické ulici, pořádání svozů objemného odpadu ze sídlišť a osvětové aktivity.

zdroj: MF Dnes, Parlamentní listy
foto: archiv EKO-KOM

 

 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH