V Chotěboři nově třídí také textil

Chotěboř - Začátkem června 2013 byly v Chotěboři instalovány kontejnery na sběr oděvů, obuvi, textilu a hraček od společnosti REVENGE, a. s., Praha. Jedná se o bílé kontejnery s barevnými nápisy.
Tyto kontejnery jsou umístěny na separačních stáních v ul. Větrná (u TESCA), ul. F. X. Šaldy (Stromovka u Herrmanna), Na Skřivánku (parkoviště za kurty), ul. F. X. Svobody (křižovatka ul. Smetanova a ul. F. X. Svobody - parkoviště) a v ul. Krále Jana (tržnice). Možnost odložení použitých oděvů, obuvi a textilu se tak stává pro občany města Chotěboř dostupnější. Odložené věci jsou dále přetříděny a použity k humanitárním účelům. Odložením nepotřebného oblečení, obuvi a hraček lidé pomůžou dalším lidem. Pomáhají nejen ekologickému využití, ale i vytvářet nová pracovní místa.
Oranžový kontejner na použité oblečení, textil, obuv, kabelky a dětské hračky, který je umístěn ve sběrném dvoře společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., Sokolohradská 167, Chotěboř, lze stále využívat v provozní době Po - Pá 6:00 - 17:00, So 8:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00.
Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí upozorňuje občany města na přemístění červeného kontejneru společnosti ASEKOL na sběr drobného elektrozařízení, který byl umístěn na parkovišti u Penny Marketu v Chotěboři. Nové stání tohoto kontejneru je v ulici Větrná (u TESCA). 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH