V Bystřici nad Pernštejnem chystají překladiště odpadů

Bystřice nad Pernštejnem - Projektu překladiště komunálního odpadu se v současné době věnují zástupci bystřické radnice. Chtějí ho mít kompletně připravený co nejdříve pro případ, že bude vyhlášena vhodná dotační výzva, prostřednictvím které by stavbu financovali. Překladiště komunálního odpadu by vyšlo přibližně na pět milionů korun a Bystřičtí jej chtějí vybudovat v areálu tamních technických služeb. 
"Předpokládáme, že v budoucnu budeme muset komunální odpad, který zbude po vytřídění plastů, papíru či skla, vozit do větší vzdálenosti než jen na skládku do Bukova, jak to děláme nyní, ale i podstatně dál do nějaké spalovny. Z hlediska ekonomiky provozu tedy pro nás bude výhodnější, když se odpad v překladišti přeloží z kuka vozů do velkoobjemových kontejnerů či vozů, abychom ušetřili na dopravě a odváželi ho více a méně často," sdělil místostarosta Bystřice Josef Vojta. 
Areál technických služeb se Bystřickým zamlouvá i proto, že už je v něm kompostárna, sběrný dvůr a další zázemí. 
Překladiště komunálního odpadu bude zahrnovat vybudování přístřešku o rozměrech přibližně 35 x 15 metrů včetně zpevněných ploch kolem něj a další náležitosti s jeho provozem spojené. 
Na realizaci samotné stavby by mělo dojít v příštím roce. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH