Ukliďme společně Česko


Chystaná úklidová akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ jednodenních úklidových akcí proběhl úspěšně již ve více než 100 zemích za účasti 8,5 milionů dobrovolníků. Úklid Česka proběhne v sobotu 17. 5. 2014. Cílem akce je však nejen uklidit naše okolí a ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny, školy, sdružení, firmy, státní správu i jednotlivce, ale v neposlední řadě také mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek a přispět tím k prevenci jejich vzniku. Již druhým rokem probíhá v ČR mapování černých skládek prostřednictvím projektu ZmapujTo - http://www.zmapujto.cz, díky němuž bylo nahlášeno a do mapy zaneseno více než 2 500 černých skládek. Uzrál čas posunout se dále a s nasbíranými daty smysluplně naložit, proto vznikla myšlenka celostátní úklidové akce pod názvem "Ukliďme Česko". Do chystané úklidové akce je možné zapojit se jako místní organizátor, dobrovolník, mediální partner či sponzor. Začátkem března byla spuštěna interaktivní mapa, sloužící k přihlašování organizátorů místních úklidů, dobrovolníků a k vzájemné komunikaci mezi nimi. Díky ní se mohou účastníci akce snadno zaregistrovat a uvidí v přehledné mapě např. počet již přihlášených dobrovolníků a také organizátorů, ke kterým se mohou ve zvolené lokalitě připojit. V mapě lze zobrazit i již nahlášené černé skládky, které mohou účastníci během akce uklízet - http://mapa.uklidmecesko.cz.   Projekt počítá i se zapojením firem z oblasti služeb v odpadovém hospodářství, které mají k této problematice velmi blízko. Řada již zapojených firem nabízí v den akce nejrůznější benefity jako odvoz zdarma, slevy za uložení odpadů, prodloužená otevírací doba sběrných středisek, pytle a rukavice pro dobrovolníky a další. Pěkným příkladem pro ostatní je také město Brno, které prostřednictvím OŽP Magistrátu přislíbilo kontejnery, jejich odvoz a likvidaci pro tuto akci zcela zdarma. I pro města a obce je projekt výhodný. Velká část jich totiž alespoň jedenkrát ročně na své náklady provádí úklid svého katastru od pohozených odpadů (včetně černých skládek). Nyní se městům a obcím naskýtá příležitost uklidit během jednoho dne černé skládky na svém katastrálním území s využitím pomoci dobrovolníků a dalších partnerů akce, tedy za výhodnějších podmínek, než kdyby tak činily samostatně. Navíc pokud se skládka včas neodstraní, bude se časem rozrůstat a porostou tak i budoucí náklady na její likvidaci. V místech, kde obec nebude moci poplatek za odvoz a uložení odpadu uhradit, se pak dobrovolnická akce bude redukovat na běžný počišťovací úklid drobného nepořádku (papír, plasty apod.), nicméně ten je mnohde také zapotřebí. Každopádně vítáni jsou všichni, které myšlenka "Ukliďme Česko" oslovila a chtějí se do realizace projektu aktivně zapojit nebo jej finančně či materiálně podpořit. Podrobnější informace a možnosti zapojení naleznete na webu akce http://www.uklidmecesko.cz.   A nezapomeňte, že bez Vás Česko neuklidíme.    Ukliďme Česko 2014 E-mail: info@uklidmecesko.cz Telefon: +420 537 022 314 Mobil: +420 737 417 975 Fax: +420 537 022 200 Skype: UklidmeCesko 2014 (live:info_158147) Facebook: http://www.facebook.com/UklidmeCesko Twitter: http://twitter.com/UklidmeCesko Web: http://www.uklidmecesko.cz


  Ukliďme Česko 2014 - Celorepubliková úklidová akce (delší verze) Chystaná úklidová akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí proběhl úspěšně již ve více než 100 zemích za účasti 8,5 milionů dobrovolníků. Úklid Česka proběhne ve dnech 16. - 17. 5. 2014, v pátek pro firemní dobrovolníky, v sobotu se do akce může zapojit každý občan ČR. Cílem akce je však nejen uklidit naše okolí a ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny, školy, sdružení, firmy, státní správu i jednotlivce, ale v neposlední řadě také mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek a přispět tím k prevenci jejich vzniku. Černé skládky totiž v drtivé většině případů vznikají z neznalosti občanů, kteří by jinak mohli odpady bezplatně odevzdat do sběrného dvora nebo využít míst zpětného odběru. Za důležitý považujeme vzdělávací přínos akce, který je motivací celého projektu. Již přes rok probíhá v ČR mapování černých skládek prostřednictvím projektu ZmapujTo: Bič na černé skládky (více na: www.zmapujto.cz), díky němuž bylo nahlášeno a do mapy zaneseno více než 2 000 černých skládek, od malých „nepořádků" až po skládky obřích rozměrů, mnohdy obsahující i nebezpečné odpady, ohrožující zdroje pitné vody, zdraví lidí a zvířat. Skládku lze nahlásit velmi rychle a jednoduše pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony, případně prostřednictvím interaktivního webového formuláře. Po více než roce mapování černých skládek uzrál čas posunout se dále a s nasbíranými daty nějak smysluplně naložit. Vznikla tak myšlenka celostátní úklidové akce pod názvem "Ukliďme Česko". Podobné akce již v ČR v minulosti probíhaly a stále probíhají, např. akce Čistá Vysočina s již pětiletou tradicí nebo akce pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody. Akce „Ukliďme Česko" je nová ve svém zaměření na úklid malých a středních černých skládek, oproti běžným úklidovým dnům zaměřeným na drobný nepořádek a také tím, že se úklid koná v jediný den. Novinkou v rámci akce je dále plošný celorepublikový rozsah a využití moderních informačních a komunikačních technologií. Jak se do akce zapojit? Akce se uskuteční ve dnech 16. - 17. 5. 2014. Pátek bude věnován firemnímu dobrovolnictví, sobota ostatním dobrovolníkům. Je možné se zapojit jako místní organizátor, dobrovolník, mediální partner, sponzor a další. Vítaní jsou všichni, které myšlenka "Ukliďme Česko" oslovila a chtějí se do realizace projektu aktivně zapojit nebo jej finančně či materiálně podpořit. Začátkem března byla spuštěna interaktivní mapa, sloužící k přihlašování organizátorů místních úklidů, dobrovolníků i organizátorů - obcí a vzájemnou komunikaci mezi nimi. Díky ní se mohou účastníci akce snadno zaregistrovat a uvidí v přehledné mapě např. počet již přihlášených dobrovolníků a také organizátorů, ke kterým se mohou ve zvolené lokalitě připojit (později budou do mapy vloženy již nahlášené černé skládky, které mohou účastníci akce uklízet). Více viz.: http://mapa.uklidmecesko.cz.     Zapojení obcí a odpadových firem Projekt počítá i se zapojením obcí a odpadových firem, protože ty mají k této problematice velmi blízko. Odpadové firmy by nám mohly pomoci nejen finančně, ale i technikou nebo materiálně (např. distribuce materiálu pro účastníky jako jsou rukavice, pytle na odpady, letáčky, trička apod.).  V současnosti s odpadovými firmami jednáme a snažíme se pro obce v rámci této akce dojednat speciální podmínky pro svoz či uložení odpadů. Předběžně víme zhruba o třinácti odpadových firmách, které by měly zájem se o projektu dozvědět víc nebo se do něj nějakou formou zapojit.  Co se týče finanční pomoci, hledáme samozřejmě sponzory napříč celým spektrem firem, které uvažují environmentálně a společensky odpovědně. I pro samotné obce je projekt výhodný. Velká část obcí v ČR totiž alespoň jedenkrát ročně na své náklady provádí úklid svého katastru od pohozených odpadů (i černých skládek). Nyní se obcím naskýtá příležitost uklidit během dvou dnů černé skládky na svém katastrálním území s využitím pomoci dobrovolníků a dalších partnerů akce, tedy za výhodnějších podmínek, než by to činily samostatně. Navíc pokud se skládka neodstraní, bude se rozrůstat a porostou tak i budoucí náklady na její odstranění. Kam bude odpad směřovat? Zkušenosti z úklidu skládek jak u nás, tak v zahraničí, hovoří o velmi malé míře recyklace sesbíraných odpadů. Je to dáno jednak širokou škálou odpadů, které se na skládkách nacházejí, ale především jejich velkou mírou znečištění, takže jsou povětšinou pro recyklaci nevhodné. Nicméně závisí to také na logistice a recyklačních kapacitách v dané lokalitě. Každopádně lze očekávat, že většina odpadů bude končit na legálních skládkách, příp. ve spalovně. S tím je svázána podmínka spoluúčasti místně příslušné obce, neboť uložení na skládky je ze zákona zpoplatněno a tudíž poplatky za uložení budou v režii obce (městské části). V místech, kde obec nebude ochotna poplatek uhradit, se pak akce bude redukovat na běžný počišťovací úklid drobného nepořádku (papír, plasty apod.), nicméně ten je mnohde také zapotřebí. Podrobnější informace o chystané akci a možnosti zapojení naleznete rovněž na webu akce: www.uklidmecesko.cz.   Ukliďme Česko 2014 E-mail: info@uklidmecesko.cz Telefon: +420 537 022 314 Mobil: +420 737 417 975 Fax: +420 537 022 200 Skype: UklidmeCesko 2014 (live:info_158147) Facebook: http://www.facebook.com/UklidmeCesko Twitter: http://twitter.com/UklidmeCesko Web: http://www.uklidmecesko.cz   

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH