Učitelé se mohou nechat proškolit na téma odpady

VYSOČINA Odpady a obaly. Tak zní název semináře, který ve všech krajích České republiky už sedmým rokem organizuje společnost EKO-KOM. 

Cílem školení je zlepšit znalosti učitelů v oblasti ekologie, třídění odpadů a životního prostředí vůbec. To, co se učitelé na semináři dozvědí, pak mohou dál předávat svým žákům v prvouce, zeměpisu či přímo v rámci enviromentální výchovy. 
"Účast na semináři je bezplatná, na místě navíc každý účastník obdrží osvědčení o jeho absolvování. Tento vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství," informoval Josef Mojžíš z pražské společnosti EKO-KOM s tím, že absolventi semináře zdarma obdrží rovněž informační materiály, DVD a vzorky výrobků z recyklátů, které se jim potom budou hodit při výuce.
Semináře se konají vždy na jaře a na podzim. Přihlásit se mohou učitelé obou stupňů základních škol, stejně jako učitelé gymnázií. Maximální počet účastníků z jedné školy jsou ovšem dva pedagogové a kurz se vždy uskuteční nejméně pro skupinku deseti lidí. Učitelé z Vysočiny se mohou teď na podzim nechat proškolit 12. listopadu v areálu ESKO-T v Třebíči. Přihlásit se je potřeba nejpozději do 8. listopadu. Na programu školení jsou dva bloky zaměřené na skladbu a produkci komunálních odpadů v Česku a způsoby nakládání s komunálními odpady. Učitelé se také dozví, jak se odpady sbírají a sváží, jak probíhá jejich recyklace a jak jsou tříděné odpady využívány v praxi. Chybět nebude ukázka recyklovaných materiálů a druhotných surovin, na kterou naváže exkurze ve zpracovatelském zařízení ESKO-T, aby účastníci sami viděli, co se děje s odpadem po vytřídění. "Jelikož jsem psala diplomovou práci na enviromentální výchovu, tak bych kurz o odpadech klidně navštívila. A to nejenom z profesního, ale i z vlastního zájmu," vyjádřila se Vendula Kučerová ze Žďáru nad Sázavou, která učí děti na Základní škole v Pohledci.
FAKTA Odpady a obaly - seminář o odpadech pro učitele základních a středních škol Kdy: úterý 12. listopadu 9.00 - 13.30 Kde: areál společnosti ESKO-T, Třebíč, ulice Hrotovická 177 Přihlášky možné podávat na:
seminar@tridime.info Uzávěrka přihlášek: pátek 8. listopadu

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH