Třídíte v Jihlavě odpady? Dojděte si pro slevu.

Jihlavská radnice počátkem léta spustila Program zodpovědného nakládání s odpady, tedy systém, prostřednictvím kterého mohou občané získat úlevu 65 korun na poplatku za svoz komunálního odpadu. Do konce listopadu se do motivačního programu zapojilo už bezmála 6100 Jihlaváků.

Jedním ze způsobů zapojení je možnost odevzdávat odpad ve sběrných dvorech. „Chtěli bychom připomenout, že pro úlevu na poplatku je nutné donést do kteréhokoliv sběrného dvora odpad alespoň dvakrát za pololetí. Domácnost, která ještě nestihla jednu nebo obě návštěvy a chce získat úlevu na poplatku, musí tak učinit v průběhu prosince letošního roku,“ připomíná vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Více než polovina zapojených si už obě návštěvy odbyla a má nárok na úlevu.


Jihlaváci mohou do sběrného dvora odevzdávat například bioodpad, nebezpečné odpady, elektrozařízení nebo kovy. Jejich návštěva se zaznamená prostřednictvím Jihlavské karty nebo speciálně k tomu vydané odpadové karty – tímto způsobem se na magistrátu na ekonomickém odboru registrovaly bezmála dva tisíce jihlavských domácností. Podmínka dvou návštěv sběrného dvora za pololetí se netýká obyvatel, kteří se zapojili buď formou snížení frekvence vývozu odpadu, nebo zapojením se do třídění bioodpadu (zatím platí pouze pro Pávov a Zbornou).

Bližší informace o Programu zodpovědného nakládání s odpady jsou na webu www.odpadyjihlavy.cz, nebo je možné se dotazovat telefonicky (567 167 111), osobně nebo e-mailem na adrese tridime.odpad@jihlava-city.cz.

Zdroj: www.jihlava.cz

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH