Třídiči na Vysočině jsou aktivnější než v minulých letech

Množství vytříděného odpadu stoupá, počet obyvatel na jedno sběrné hnízdo klesá. Tak by se dal definovat vývoj třídění odpadů v Kraji Vysočina. V mezikrajském srovnání si region vede velmi dobře. Za rok 2014 každý z obyvatel Vysočiny vytřídil v průměru o sedm kilogramů papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů více než v předchozím roce, a to zajistilo Vysočině posun v žebříčku pořadí o sedm příček nahoru.

Pomyslné pořadí krajů je sestaveno podle množství vytříděného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele a rok. Vysočina si výrazně polepšila v porovnání vytříděného množství odpadů bez kovů – tedy papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. „Posunula se z pátého na, dokonce, druhé místo. V hodnocení sběru s kovy si kraj polepšil z místa desátého až na třetí příčku,“ prozrazuje regionální manažerka Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Jana Úšelová.

Zatímco v roce 2013 obyvatelé Vysočiny vytřídili v průměru 64,5 kilogramů plastu, papíru, nápojových kartonů, skla a kovů na hlavu, o rok později to bylo už 71,8 kilogramů. Lépe třídili obyvatelé Vysočiny i jiné komodity. Nejvíce stouplo množství papíru, a to o jeden a půl kilogramu na jednoho obyvatele. „V druhém srovnání, ve kterém nezapočítáváme kovy, lidé na Vysočině vytřídili v roce 2013 v průměru 41,7 kilogramů odpadů, v roce 2014 to bylo o necelé dva kilogramy více. Vyšší výtěžnost už mají jen jiní sousedi Kraje Vysočina, v Pardubickém kraji,“ přidává další čísla regionální manažerka Jana Úšelová.

Zajímavě se vyvíjel i počet sběrných nádob na Vysočině, který mezi lety 2013 a 2014 stoupl o 548 kusů na celkových 17 975 nádob. Lidem slouží 4 929 tzv. sběrných hnízd, která zpravidla obsahují kontejnery na papír, plast a sklo. Na jedno sběrné hnízdo připadalo v roce 2014 v průměru 103 obyvatel, o čtyři méně než v roce předchozím. Kraj Vysočina má vůbec nejhustší sběrnou síť v České republice, která napříč republikou čítá na 253 tisíc kontejnerů. Postavit je vedle sebe, vytvořily by souvislou řadu z Ostravy až do Prahy.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH