Tříděného odpadu v Jihlavě vloni přibylo

Jihlava - Množství tříděného odpadu v loňském roce oproti roku 2011 v Jihlavě vzrostlo. A to celkem o105 tun, což je nárůst o čtyři procenta. Vyplývá to z údajů Služeb města Jihlavy (SMJ).
 
V roce 2012 lidé častěji vyhazovali plasty, přibylo jich 78 tun, což je o třináct procent více než v roce 2011.

"Opět jsme dosáhli historicky nejvyšší hodnoty svezených plastových obalů. Nepochybně se v tom odráží větší ochota občanů a podnikatelských subjektů třídit," řekl mluvčí SMJ Martin Málek s tím, že kvůli tomuto nárůstu musely SMJ vymezit jedno popelářské auto speciálně na plasty. To musí jezdit už pět dní v týdnu.

"Vyvezených 78 tun plastů odpovídá zhruba 40 plným svozovým vozidlům nebo 3 200 kusů kontejnerů o obsahu 1 100 litrů," spočítal pro zajímavost Málek.

Rekordní čísla také ve skle
Rekordní čísla padala také v barevném a bílém skle. "Množství bílého skla bylo poprvé svezeno více než skla směsného," přiblížil mluvčí SMJ. V celkovém součtu SMJ svezly 862 tun barevného a bílého skla, to je nárůst o 6 procent, a znamená to historicky největší množství separovaného skla.

Oproti tomu se pomalu zastavuje pokles množství svezeného papíru. SMJ sesbíraly o 2 procenta papíru méně než v roce 2011, Jihlavané tedy vyhodili o 24 tun papíru méně.

"Prvním důvodem snížení byly příznivé výkupní suroviny, díky kterým si někteří občané přivydělávali ve sběrnách. Druhým důvodem je šetření ze strany obyvatel, mnozí z nich používají papír v domácnostech pro vytápění," řekl Málek s tím, že mimo to během roku SMJ zaznamenaly vykrádání veřejných kontejnerů, které měli na svědomí sběrači papíru. Papír v domácnosti pálí například i Hana Macourková. "Dříve jsem papír vyhazovala do příslušných kontejnerů, teď jej vozím rodičům na vesnici, kteří s ním podpalují," potvrdila Macourková.

Vsoučasné SMJ sváží plast pět dní v týdnu, papír čtyři dny v týdnu, barevné sklo jeden den v týdnu a bílé sklo také jeden den v týdnu.

Rekordním rokem, co se týče separovaného odpadu, byl v Jihlavě rok 2009. "Ten byl tenkrát výrazně ovlivněný ekonomickou krizí, protože nebyly vykupovány plasty ani papír na třídicí linky. Znamenalo to jediné, že odpad končil v městských kontejnerech," vzpomněl si mluvčí.

Vzhledem k tomu, že SMJ chtějí podstatně zvýšit rozsah separace v centru Jihlavy, nově získají odpady ze Zoologické zahrady Jihlava a přibudou jim i další nové obce, SMJ věří, že i v tomto roce zaznamenají nárůst tříděného odpadu.

Zdroj: Havlíčkobrodský deník 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH