Třebíčsko trápí netřidiči, kvůli kterým hrozí pokuty

Barevné kontejnery jsou v každé z více než 160 obcí, které na Třebíčsku sdružuje svazek pro nakládání s odpady. Přesto velká část toho, co lze vytřídit, končí v popelnicích.

Obsah nádob na směsný odpad je na Třebíčsku z třiceti procent recyklovatelný odpad, dalších dvacet procent tvoří bioodpady. Pavel Gregor, jednatel společnosti ESKO-T, která se v regionu stará o třídění odpadů, dělí obyvatele Třebíčska na uvědomělé, kteří třídí vše. Druhou skupinou jsou pak ti, kteří netřídí téměř nic.

Do první skupiny patří například Andrea Poláková z Třebíče. "Doma třídíme plasty a sklo, v poslední době taky bioodpad, protože nedaleko domu máme kompostárnu. Tam vozíme hlavně listí ze zahrady," podotkla.

Opakem jsou podle Gregora lidé neuvědomělí. "Jejich reakce je často taková, že když si zaplatili poplatek, tak budou do popelnic dávat, co chtějí, a třídit nemusí. Neuvědomují si ale, že jejich obec za to draze platí v podobě svozu popelnic, za tříděný odpad se jim naopak neúčtuje nic," popsal jednatel společnosti ESKO-T.

V důsledku může jednání těchto lidí vést až k pokutám, které musí platit právě svozová společnost. Ta totiž provozuje skládku v Petrůvkách, která podléhá pravidelným kontrolám. Při kontrolách probíhají podrobné prohlídky navážených odpadů. Ty  pak nesmí obsahovat recyklovatelné materiály – papír, plasty, kovy, sklo, jinak ESKO-T hrozí pokuty. A ty zbytečně prodražují celý systém nakládání s odpady.  

Zdroj: Denik.cz

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH