Tašky pomohou s tříděním odpadu

Podporu třídění odpadů nejen v Třebíči podpořila valná hromada svzku obcí.
Jarní valná hromada svazku obcí "Skládka TKO" rozhodla o uvolnění částky 2,8 milionu korun na zakoupení a distribuci tašek na třídění odpadu pro více než 42 tisíc domácností obcí obsluhovaných dceřinou firmou svazku ESKO-T a TS Moravské Budějovice.
Tašky jsou vyrobené z recyklovaného trvanlivého materiálu, které vydrží v domácnosti řadu let. Distribuce je zajišťována právě v těchto dnech ve spolupráci s obcemi, v Třebíči jsou zapojena také družstva či společenství vlastníků bytů, ale také členové studentského parlamentu a další brigádníci.
Od tohoto projektu si svazek slibuje podporu třídění a zvýšení množství vytříděného odpadu z domácností, což je velmi pozitivní nejen z hlediska ochrany životního prostředí. Větší množství vytříděného odpadu má i finanční dopad na udržení výše poplatku za odpady na únosné úrovni.
Ve směsném komunálním odpadu je stále ještě téměř třetina vytříditelného odpadu, který by nemusel skončit na skládce, ale mohl by být dále zpracován. Společnost ESKO-T působí již řadu let v třídící osvětě, provozuje informační centrum odpadového hospodářství, organizuje různé soutěže, například devátý ročník soutěže ve sběru papíru pro mateřské a základní školy z okresu Třebíč "Soutěžíme s Třídílkem".
"Mám vždy velkou radost při vyhlašování výsledků této soutěže, i soutěže ve sběru PET lahví a monočlánkových baterií, a také když vidím, že pro naši nejmladší generaci je třídění odpadů již samozřejmostí, a učí to i své rodiče a prarodiče," nastínila místopředsedkyně svazku a místostarostka Třebíče Marie Černá. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH