Štýrsko poradí Vysočině, jak nakládat s odpadem

Vedení Kraje Vysočina chce pomoci restartovat aktivitu měst a obcí v oblasti nakládání s odpady. Jak totiž uvedl radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád, rozběhnutý krajský systém nakládání s odpady se poněkud zadrhl a ukazatele se neplní. 
Hejtman Jiří Běhounek přitom upozornil na riziko tradičního tuzemského postoje, tedy tendenci pasivně čekat, jak to nakonec dopadne. Skládkám totiž brzy odzvoní. "Ve třech zásadních ukazatelích neplníme. Málo třídíme, málo materiálově využíváme, hodně ukládáme na skládky," shrnul největší bolest krajského systému, odhodlaně nastartovaného v roce 2008, Zdeněk Chlád. 
Jak doplnil, například bioodpad, podstatná složka komunálního odpadu, se třídí minimálně. Kraj přitom třídění podporuje: grantový program nabízející příspěvek na nákup speciálních nádob, kompostérů či aspoň osvětu však aktuálně zůstal z poloviny nevyužitý. 
Kraj se proto nyní rozhodl vydat se spolu se zástupci obcí na služební cestu do rakouského Štýrska. Během návštěvy si hodlá u příkladných sousedů "osahat", jak to dělají s odpady oni. Včetně komunikace s veřejností. "Chceme si prohlédnout celý komplex, od systému sběru a třídění přes bioplynku po spalovnu, kterou tam také mají," popsal Zdeněk Chlád. 
Podle hejtmana Běhounka Vysočina nijak nevybočuje z výsledků, registrovaných v ostatních krajích: přístup k odpadům je celorepublikový problém. 
"Jsme v situaci dona Quijota," přirovnal stav, kdy se neustále opakuje, že se za pár let nebude moci skládkovat, ale většina odpovědných jako by čekala, co se tedy potom stane. A to včetně resortního ministerstva, které je málo slyšet. 
Neplatí to ale plošně a i v rámci Vysočiny jsou dobré příklady toho, že ekologicky odpovědný přístup k odpadům se může vyplatit. Například zatímco některé kompostárny řeší problém s odbytem, Jihlava v tomto smyslu nemá důvod se bát pilotního projektu - rozmístění kompostainerů (kompostovacích popelnic) pro domácnosti v prvních zkušebních lokalitách. Jakékoli množství suroviny pro kompost totiž zdejší kompostárna jen uvítá. 
"Máme dlouhodobou smlouvu na odběr certifikovaného produktu, a kdyby ho naše kompostárna vyprodukovala pětinásobek, uplatnili bychom ho," potvrdil mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.  

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH