Skládky v kraji mají kapacitu přibližně na deset let

JIHLAVA Jak do budoucna lépe nakládat s odpady? Touto otázkou se mimo jiné zabývají odborníci zapojení do česko-rakouského projektu FUWA (Future of Waste).
Vyhodnocují třeba, jak to vypadá s volnou kapacitou skládek na Vysočině. "Ještě nám chybí zjistit data ze čtyř míst. Lze ale již nyní konstatovat, že kapacita skládek v našem regionu vystačí zhruba na deset let. Záleží přitom na velikosti skládky, na svozové oblasti, ročním návozu a osvětě obyvatel v třídění jednotlivých složek odpadu," vyjmenoval ředitel Energetické agentury Vysočiny Zbyněk Bouda. Agentura spolupracuje s dalšími třemi partnery: Mikroregionem Telčsko, vídeňskou univerzitou BOKU a Rakouským ekologickým institutem. Náklady projektu se pohybují okolo 900 tisíc eur, z pětaosmdesáti procent je pokrývá dotace z evropských fondů.
Odborníci se také zaměřují na to, zda nějaký odpad nemíří neoficiálně přes česko-rakouskou hranici. "Přesná data k tomuto tématu zatím nelze uvádět. Zjištěné údaje z hraničních přechodů byly předány rakouským partnerům, kteří se jimi dále zabývají," řekl Bouda.
S partnery má rovněž ambici vytvořit takovou metodiku pro motivaci obyvatel, aby zlepšili nakládání s odpady. A dalším z řady cílů je vytvoření poradenského místa pro nakládání s odpady v Jihlavě.
Česko-rakouský projekt doplňuje a konkretizuje krajské koncepce a strategické materiály, zejména takzvaný ISNOV - Integrovaný systém nakládání s odpady na Vysočině.  

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH