S odpadem nemusí daleko

Kontejnery na tříděný odpad pro obce bezplatně, to je smysl jednoho z projektů Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a kraje Vysočina. Ti společně díky tomuto projektu pomáhají obcím a městům na Vysočině vybudovat dostatečně dostupnou sběrnou síť pro tříděný odpad a vlastně tak i zvyšovat motivaci lidí odpad v domácnostech třídit. Stejně se na to dívají třeba ve Vladislavi nebo v Hrotovicích, kde si letos o bezplatné pronájmy barevných kontejnerů také požádali.

Městys Vladislav sdružuje tři místní části - Vladislav, Hostákov a Střížov. Mají zde dvanáct hnízd s 63 kontejnery. Z toho tvoří téměř celou polovinu plasty, dále je tu patnáct kontejnerů na papír, sedm na barevné sklo a čtyři na čiré. Mimo tyto základní komodity lidé třídí i další suroviny, jako například bioodpad, použité oděvy a obuv nebo železo. Stávající počty sběrných nádob letos ve Vladislavi navýšili o 6 bezplatně zapůjčených kontejnerů od společnosti EKO-KOM, a.s. Na základě potřeb občanů byla v souvislosti s novou výstavbou vytvořena dvě nová hnízda a také doplněna již existující sběrná sít. „Cílem bylo učinit kontejnery co nejvíce dostupné a pokrýt i nově vzniklé obytné části. Rozšiřování a zejména doplňování sítě sběrných míst občané vítají hlavně z důvodu, že nemusí s odpadem tak daleko a vytřídí vše na jednom místě,“ říká starosta městyse Jan Havlena a prozrazuje i další plány, třeba další zahušťování sběrné sítě zejména kontejnery na sklo. Havlena by byl rád, aby se do budoucna na každém sběrném hnízdě nacházel i kontejner jak na čiré, tak barevné sklo. „Třídění je v naší obci již dlouhodobě zavedená věc. V příštím roce připravujeme zvelebení kontejnerových hnízd tak, aby byla citlivě začleněna do prostoru, třeba oddělovací zídky, živý plot, zpevněná plocha pro přístup apod.,“ dodává starosta.  Na otázku, zda motivuje občany ke třídění odpadu, odpovídá starosta se smíchem, že pokaždé, když je vidí. Osvětu realizují především aktivní formou, jako například různými besedami na toto téma. „Nejčastěji je však edukace zaměřena na děti v mateřské a základní škole, jsou pořádány různé přednášky a exkurze do sběrných dvorů. Jsem přesvědčen, že je potřeba začít u dětí, které následně působí kladně na své rodiče,“ dodává starosta Vladislavi Jan Havlena. 

Na děti se zaměřili také v Hrotovicích, kde si chytře poradili s nízkou výtěžností papíru. Když se ve statistických výkazech „špatná“ výtěžnost opakovala každý rok, svolila rada města k uspořádání soutěže. Do té se zapojily nejen děti z mateřské i základní školy, ale také jejich rodiče. „Za jediné pololetí školního roku 2014/2015 děti v soutěži nasbíraly neuvěřitelných 15 547,4 kg papíru. Pro lepší představu, občané města Hrotovice vyprodukovali za rok 2014 celkem 14 282 kg papíru,“ prozrazuje Lenka Benešová z odboru životního prostředí a dodala, že soutěž předčila všechna očekávání, hlavně v celkovém množství nasbíraného papíru. Podle statistiky výtěžnosti jednotlivých komodit v kilogramech na jednoho obyvatele je ale zřejmé, že obyvatelé města Hrotovice vytřídí nejvíce skla, ale pozadu nezůstávají ani v třídění plastu. V roce 2014 se dokonce ocitli nad celorepublikovým i krajským průměrem. 

Celkově mohou zdejší občané využívat sedmnácti sběrných hnízd, kde se nachází 21 kontejnerů na plast, 13 na papír, 7 kontejnerů na čiré sklo a 13 na sklo barevné, dále mají k dispozici i dva kontejnery na textil a patnáct na bioodpad. „V loňském a letošním roce jsme rozšířili sběrnou síť na bioodpady. V příštím roce plánujeme z rozpočtu města doplnit stávající sběrná hnízda kontejnery na papír a sklo. Dále plánujeme úpravy okolí sběrných hnízd,“ dodává Lenka Benešová. V tomto roce využilo město Hrotovice bezplatné výpůjčky kontejnerů od společnosti EKO-KOM, a.s. a pořídili si další tři kontejnery. Kontejner na papír a plast potřebovali pro založení nového sběrného hnízda v blízkosti nově vybudované lokality pro výstavbu rodinných domů, kontejner na sklo k doplnění stávajícího sběrného hnízda. „Nákup nových nádob na tříděný odpad je významnou položkou v rozpočtu města. Proto každá nádoba, kterou nám EKO-KOM bezplatně zapůjčí, je výraznou úlevou pro náš rozpočet,“ přiznává Lenka Benešová.

V Hrotovicích jednoznačně preferují nádobový sběr, pytlový sběr provozují pouze v chatové oblasti u Nových rybníků. Od dubna do září zde město instaluje stojany na pytle, kam chalupáři ukládají směsný odpad, papír a plast, tento systém funguje jako takové mobilní sběrné hnízdo. Do budoucna pak plánuje radnice rozšíření sběrných hnízd, a to na doporučenou docházkovou vzdálenost, která v ideálním případě představuje 150 metrů. V některých lokalitách je v Hrotovicích docházková vzdálenost až 300 m a právě na tento problém se chtějí zaměřit v příštích letech. 

„V okrese Třebíč byly obce v letošním roce velmi aktivní. Do projektu bezplatných výpůjček nádob určených pro sběr tříděného odpadu se zapojilo na dvacet měst a obcí. Vyhověli jsme přibližně padesáti kontejnery,“ říká Jana Úšelová, regionální manažerka EKO-KOM, a.s. Stávající sběrnou síť tak na Třebíčsku posílili také v Bochovicích, v Lesonicích, v Domamili nebo třeba v obci Pyšel. „Velký zájem byl také o kartonové boxy, tentokrát určené pro společné prostory úřadů nebo škol. Zatímco na obce putují klasické barevné kontejnery, školám jsme bezplatně poskytli speciální papírové nádoby na tříděný odpad do interiérů. Zájem o ně byl obrovský,“ připomíná regionální manažerka Jana Úšelová. 

V Kraji Vysočina je v současné době rozmístěno téměř 18 tisíc kontejnerů na tříděný odpad, o jedno sběrné hnízdo se „dělí“ v průměru 103 obyvatel kraje. Lidé mají k dispozici kontejnery na sběr papíru, plastu a skla, postupně se zavádí i kontejnerový sběr nápojových kartonů. 

Ing. Lukáš Grolmus / EKO-KOM, a.s.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH