Průměrný Čech vytřídí ročně 43 kilo odpadu

Každý obyvatel České republiky loni vyprodukoval v průměru 307 kilogramů komunálního odpadu, o jeden kilogram méně než v roce 2012. Z toho v barevných kontejnerech na tříděný odpad stejně jako předloni skončilo 43 kilogramů.

  Celkové množství odpadu vyprodukovaného v Česku loni meziročně vzrostlo o 1,2 procenta na 23,7 milionu tun. Téměř devět z deseti kilogramu připadá na podniky. Tři čtvrtiny podnikových odpadů v České republice přitom pochází od pouhých 300 firem.   Firmy se snaží v posledních letech vytěžit z odpadu maximum k dalšímu použití. Loni tak bylo dále druhotně využito 12 milionů tun odpadu, z toho asi milion jako palivo k výrobě energie. Na skládkách skončily necelé čtyři miliony tun odpadů, meziročně o 1,6 procenta méně.   Komunálního odpadu, tedy odpadu z domácností, škol, úřadů či od drobných živnostníků bylo loni v ČR vyprodukováno podobně jako předloni 3,2 milionu tun. Dvě třetiny z toho tvořil směsný komunální odpad, vytříděno bylo celkem 450.000 tun odpadu, což odpovídá 14 procentům veškerého komunálního odpadu. Deset procent představoval objemný odpad, ke kterému se řadí vyhozené koberce či nábytek. Každý obyvatel Česka tak loni v průměru vytřídil 14 kilogramů papíru, 11 kg skla, deset kg plastů, čtyři kg kovů a čtyři kg ostatního odděleně sbíraného odpadu.   Přibližně čtvrtina komunálního odpadu byla recyklována či kompostována, pětina skončila ve spalovnách, více než polovina byla odvezena na skládky.   Zdroj: ČSÚ 

 

 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH