Pozvánka: Seznamte se s nakládání s odpady

V kongresovém centru sídla Kraje Vysočina byla za účasti krajských radních zahájena výstava Hierarchie nakládání s odpady. Výstava prezentuje spolupráci Kraje Vysočina se společnostmi EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN, které se zabývají předcházením vzniku odpadu a třídění využitelných složek.

 

 

 

 

 

„Kraj Vysočina patří k místům, kde se třídí nejvíce. I přesto každý z nás vyprodukuje ročně v průměru 400 kilogramů odpadu. Více než polovina musí být skládkována. Jedním z cílů této výstavy je snaha změnit poměr mezi recyklovaným a skládkovaným odpadem,“ vysvětlil Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.
 
Výstava je komentovaná a určená především základním a středním školám, ale i široké veřejnosti. Návštěvníci se mohou hned v přízemí seznámit s hierarchií odpadového hospodářství. V prvním patře je připravena tzv. odpočinková relaxační zóna, kde mohou návštěvníci zhlédnout tři krátké tematické filmy a najdou zde také přehled eko-rekordů od Agentury Dobrý den. Ve třetím patře jsou pak k vidění výstupy spolupráce Kraje Vysočina se společnostmi EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN a také informace o aktivitách Kraje Vysočina. Ti, kteří by se rádi o hierarchii nakládání s odpady dozvěděli co nejvíce informací, jsou dále připraveny exkurze na zařízení demontování elektro odpadů a na třídící linku.

Výstava Hierarchie nakládání s odpady bude v sídle Kraje Vysočina k vidění do 28. dubna, poté se přesune do Třebíče.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH