OPŽP nabízí možnost získání grantu

Školy, obce, ale také neziskové organizace mají možnost získat 1,8 miliónů korun na spolufinancování projektů. Prostřednictvím dotačního titulu Operační program Životní prostředí nabízí Kraj Vysočina dotace zaměřené na aktivity v oblastech: nakládání s odpady, kvalita ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory energie.

 

Krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád k dotační podpoře doplňuje: „Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta významně ovlivňuje osobní návyky a preference občanů. Kraj Vysočina chce touto cestou podpořit aktivní účast i osobní zodpovědnost občanů za současný i budoucí stav životního prostředí.“

Aktuální možnost žádat o dotace navazuje na úspěšně čerpaný Operačního program Životní prostředí, díky němuž se v období let 2012-2014 realizoval například projekt „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina“. V rámci tohoto projektu se podařilo obnovit sedm parků přiléhajících k zařízením zřizovaných krajem Vysočina:

- Dětský domov Butkov
- Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
- Domov důchodců Mitrov
- Ústav sociální péče Těchobuz
- Ústav sociální péče Křižanov
- Nemocnice Havlíčkův Brod
- Domov důchodců Proseč-Obořiště

Formulář pro aktuální žádosti je k dispozici na krajských stránkách e-Dotace nebo Fond Vysočiny. Elektronicky vyplněné žádosti lze podávat do 10. března. Výše dotace je deset až padesát tisíc korun. Na celkovém rozpočtu projektu se příjemce dotace musí podílet alespoň za čtvrtiny. Doba realizace začíná nejdříve dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a končí nejpozději 31. října 2016.

Zdroj: Tisková zpráva a web Kraje Vysočina

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH