Od ledna platí vyhláška o třídění bioodpadu a kovů

Od 1. ledna platí vyhláška, podle níž budou muset města a obce zajistit pro své občany třídění bioodpadu a kovů. Například do biologicky rozložitelného odpadu patří slupky z ovoce a zeleniny, větve a tráva, mezi kovový odpad naopak plechovky nebo i víčka od jogurtů. Některé obce už bioodpad kromě papíru, plastů a skla třídí.

Kov se bude v obcích třídit už od ledna, u bioodpadu tato povinnost platí od 1. dubna do konce října. O prodloužení času sběru se bude uvažovat, až se vyhodnotí, jak bude systém fungovat v letošním roce.

Obce si mohou zvolit, jak bude sběrná síť vypadat. Lidé mohou dávat bioodpad do hnědých popelnic, sbírat do pytlů nebo svých kompostů nebo ho odnést do sběrného dvora. V případě bioodpadu je možné i zpracování v bioplynových stanicích či obecních a komunitních kompostárnách. Kolik má takových míst v obci fungovat, určeno není.

"Je plně v kompetenci obcí, jaký způsob třídění bioodpadu zvolí, jaký způsob třídění bioodpadu občanům nabídnou a jakým způsobem je o tom budou informovat," uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Systém shromažďování, sběru, přepravy a dalšího odstraňování komunálních odpadů si mají obce stanovit samy ve vyhlášce. Bioodpad přitom tvoří až polovinu komunálního odpadu.

Kovy a bioodpad podle ministerstva zpravidla končí na skládkách společně se směsným komunálním odpadem, čím méně by ho tedy skončilo v černé popelnici, tím méně budou obce platit za ukládání odpadů na skládky. Pravidla se nově upravují proto, aby se celkově snížilo množství odpadu.

Zdroj: ČTK

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH