Nejlépe třídící obce v kraji obdrží ocenění v roce 2020

Také v roce 2019 probíhá krajské kolo populární soutěže, která hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce. V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města v několika kategoriích mimo jiné finanční odměny. V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Věcné ceny i finanční prémie získají obce na slavnostním ceremoniálu, který se s ohledem na změnu hodnotícího období uskuteční až v prvních měsících roku 2020.

Aktuální pravidla naleznete zde

Pruběžné výsledky jsou k dispozi zde

 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH