Nejlépe třídí Tři Studně, Bobrová, Velká Bíteš a Velké Meziříčí

Telč - Na Panském dvoře v Telči 7. prosince převzali zástupci vítězných obcí ocenění a finanční dary za umístění v soutěži obcí, realizovanou z projektů spolupráce kraje s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., a společnostmi ASEKOL, a.s.
a ELEKTROWIN, a.s., s provozovateli kolektivních systémů zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení.

„Projekty kraje s kolektivními systémy jsou od začátku zaměřené na technickou podporu třídění a na environmentální osvětu. V rámci spolupráce vytváříme podmínky k rozvoji tříděného sběru na obcích, podporujeme zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů," informuje o hlavních cílech společných projektů krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Zásadním kritériem pro hodnocení v hlavní soutěži bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za období od 1. října 2016 do 30. září 2017.
Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovilo celkové pořadí.
Vítězové hlavní soutěže získali od kraje finanční dary v celkové výši 540 tis. Kč. Doplňkové soutěže byly vztaženy ke zpětnému odběru elektrozařízení, vychází z dat společností ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s., od kterých vítězové obdrželi finanční ocenění.

Vítězové hlavní soutěže dle velikostních kategorií obcí:

Kategorie do 500 obyvatel

1. místo Tři Studně
2. místo Pikárec
3. místo Bobrůvka

Kategorie 501 až 2 000 obyvatel

1. místo Bobrová
2. místo Sněžné
3. místo Věcov

Kategorie 2 001 až 10 000 obyvatel

1. místo Velká Bíteš
2. místo Polná
3. místo Ždírec nad Doubavou

Kategorie nad 10 000 obyvatel

1. místo Velké Meziříčí
2. místo Havlíčkův Brod
3. místo Nové město na Moravě

Vítězové kategorií doplňkové soutěže ASEKOL:

1. místo Senožaty, Božejov, Stará Říše

Vítězové kategorií doplňkové soutěže Elektrowin:

1. místo Telč, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem obcím za třídění komunálních odpadů, kterým podporují ochranu životního prostředí a zároveň naplňují cíle Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina i ČR. Pořadí v jednotlivých dílčích soutěžích, kompletní pravidla soutěže, výsledky předchozích ročníku a další informace naleznete na stránkách Kraje Vysočina, portálu Odpady Vysočiny.

Má to smysl. Třiďte odpad!

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH