Nejhustší síť barevných kontejnerů mají na Vysočině

Kraji Vysočina patří v mezikrajském srovnání přední příčky v systému třídění odpadů. Každý obyvatel regionu tu za rok vytřídí téměř 44 kilogramů plastů, papírů a skla a dalších osmadvacet kilogramů kovů. Přitom celorepublikový průměr se pohybuje kolem šedesáti kilogramů odpadů za rok. Podle vedení Kraje Vysočina za tím stojí ochota obyvatel stále více třídit a také dobrá spolupráce s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.

Nejviditelnějším krokem je pravděpodobně neustálé rozšiřování sběrné sítě. V současné době je po kraji rozmístěno skoro osmnáct tisíc barevných kontejnerů. Docházková vzdálenost k nim se neustále zkracuje, dnes je v průměru už jen 99 metrů. Možná i proto množství vytříděného odpadu rok od roku stoupá. „Konečná čísla za letošní rok ještě neznáme, ale na Vysočině je již několik let patrný trend nárůstu množství vytříděného odpadu. Mezi lety 2013 a 2014 nejvíc vzrostlo množství papíru, a to o jeden a půl kilogramu na osobu za rok. Nárůst jsme ale zaznamenali i u dalších komodit, třeba u plastů a u čirého skla,“ říká regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a.s. Jana Úšelová. Každý obyvatel Vysočiny za rok vytřídí v průměru 18 kilogramů papíru, 12,7 kilogramů plastů, 12,5 kilogramu skla a téměř půl kilogramu nápojových kartonů. Nárůst vytříděného odpadu si nedávno pochvaloval i radní Kraje Vysočina zodpovědný za životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Za posledních deset let totiž množství separovaných komodit vzrostlo na dvojnásobek. Zatímco v roce 2005 lidé na Vysočině vytřídili přibližně 34 kilogramů, dnes je to o bezmála 38 kilogramů více. „Je vidět, že se dlouhodobá spolupráce se společností EKO-KOM, a.s. vyplácí,“ komentoval srovnání Zdeněk Chlád. 

Jednou z forem spolupráce Kraje Vysočina a společnosti EKO-KOM, a.s. je zahušťování sítě nádob na tříděný odpad. Obce a města zapojená do systému EKO-KOM mají možnost zdarma získat barevné kontejnery a přiblížit tak třídění odpadů lidem ještě víc. Za posledních deset let v kraji přibylo více než osm tisíc kontejnerů. Stejně jako u množství vytříděného odpadu i počet sběrných nádob vzrostl na dvojnásobek, dnes je v kraji přesně 17 975 kontejnerů. Jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží v současnosti pro 103 obyvatel a ve srovnání se všemi kraji ČR má tak Vysočina vůbec nejhustší sběrnou síť.  

 

Kontakt:
Ing. Lukáš Grolmus / EKO-KOM, a.s.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH