Na Vysočině nejlépe třídí Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Sněžné a Sedlatice

Jihlava - Na slavnostním vyhlášení soutěže „My třídíme nejlépe" se 1. prosince sešli zástupci obcí a měst Kraje Vysočina, aby převzali ceny a finanční odměny za nejlepší třídění odpadu.

Soutěž „My třídíme nejlépe" pořádá Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Krajem Vysočina a je součástí dlouhodobé spolupráce společnosti a kraje na projektu podpory rozvoje systému tříděného sběru odpadů v regionu.

Na prvních místech se ve svých kategoriích umístila města Velké Meziříčí, Velká Bíteš, dále Městys Sněžné a obec Sedlatice. V samotné soutěži byly obce a města rozděleny do čtyř kategorií podle počtu obyvatel, a to kvůli spravedlivějšímu hodnocení. Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc také hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů.

„Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému
EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle výsledného počtu bodů se stanovuje finální pořadí obcí," popsala princip soutěže regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a.s. Jana Úšelová.

Velké Meziříčí zvítězilo v kategorii měst nad 10 000 obyvatel s celkovým bodovým ziskem 66,1 bodu a obhájilo tak své loňské prvenství. Na druhém místě se umístilo Nové město na Moravě s 59,05 body, následované městem Havlíčkův Brod se ziskem 54,9 bodu.

Ve druhé kategorii jsou obce s počtem obyvatel od 2 001 do 10 000. Zde zvítězilo město Velká Bíteš. Prvenství si zajistilo celkovým ziskem 89,65 bodu. Za ním se umístil loňský vítěz této kategorie Žďírec nad Doubravou, následovaný městem Pacov. Bodový rozdíl byl v těchto případech patrný. Druhý Žďírec nad Doubravou získal 80,5 a třetí Pacov 68,69 bodů.

Z obcí s počtem obyvatel od 501 do 2 000 získal první místo Městys Sněžné, který patří mezi tradiční šampiony. Zvítězil i letos s 82,77 body. Pomyslnou stříbrnou medaili dostali obyvatelé obce Obrataň se 78,74 body a na třetí příčce se umístil městys Nové Veselí se 75,86 body.

Ve čtvrté kategorii se hodnotí obce do 500 obyvatel. Ta má letos nového favorita, jímž jsou, loni druhé Sedlatice. Místní obyvatelé tentokrát přispěli svým poctivým tříděním k bodovému zisku 158,85 bodů. Za Sedlaticemi se umístil loňský vítěz své kategorie obec Lány s pěknými 143,72 body, třetí místo pak obsadila obec Tři Studně se 131,77 body.

Třídění odpadu se v Kraji Vysočina dlouhodobě velmi daří. „ Kraj Vysočina dlouhodobě patří mezi regiony, kde jsou občané ve sběru tříděného odpadu velmi dobří. Každý obyvatel kraje tu ročně vytřídí kolem 45 kilogramů plastů, skla, papíru a nápojových kartonů. Přitom celorepublikový průměr se pohybuje o téměř tři kilogramy méně. Mimo jiné, za tím stojí nejen neustálé rozšiřování sběrné sítě, ale i ochota obyvatel jednotlivých obcí a měst třídit své odpady," sdělil krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Bc. Martin Hyský. Oproti roku 2014 se průměrná výtěžnost uvedených druhů odpadů zvýšila o téměř 1,5 kilogramu.

Ke stále lepším výsledkům jistě přispívá i rozšiřování sběrné sítě barevných kontejnerů. Ke konci loňského roku se na území kraje nacházelo 18 833 barevných kontejnerů. Díky tomu má Kraj Vysočina nejhustší sběrnou síť mezi ostatními kraji. Na jedno průměrné sběrné hnízdo totiž připadá jen 98 obyvatel. K zahušťování kontejnerové sítě přispívá společnost EKO-KOM, a.s., která v letošním roce poskytla městům a obcím Kraje Vysočina bezplatně z vlastních zdrojů dalších 120 nových barevných kontejnerů.

 

 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH