Město nechalo vymýt odpadové nádoby

Na špinavé a omšelé nádoby celé řady separovaných stání upozorňovali havlíčkobrodské technické služby nejen občané, ale také zastupitelé a úředníci odboru životního prostředí.
„Zaměřili jsme se především na žluté kontejnery určené pro sběr plastů. Umyty byly jak zvenku, tak zevnitř a současně byly i řádně vydezinfikovány. Očištěny ale byly na některých místech i další nádoby na ostatní druhy odpadů. Zejména pak ty, které stojí u silnic, nebo pod stromy," uvedl vedoucí střediska nakládání s odpady a čištění města Technických služeb Havlíčkův Brod Kamil Tesárek.
K umývání kontejnerů došlo v Havlíčkově Brodě vůbec poprvé. „I my máme samozřejmě zájem o to, aby separační stání byla čistá a uklizená. Vždyť se řada z nich nachází v centru města nebo v obytných zónách," podotkl Tesárek. V Havlíčkově Brodě využili při mytí separačních nádob i zkušeností z jiných měst kraje. "Poptali jsme se například v Jihlavě, Třebíčí či Telči a získali tak potřebné informace," doplnil Tesárek. Technické služby budou nyní zajišťovat mytí kontejnerů v pravidelných intervalech.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH