Lidé dostanou tašky na třídění odpadu

KRÁTCE Třebíčsko - Starostové za svazku obcí TKO rozhodli, že pro dvaačtyřicet tisíc domácnosti na Třebíčsku zakoupí tašky na třídění odpadu. Tašky celkem za 2,8 milionů korun jsou vyrobené z recyklovaného trvanlivého materiálu a vydrží v domácnosti řadu let. Do domácností by se měly dostat právě v těchto dnech. Od projektu si svazek slibuje podporu třídění a větší množství vytříděného odpadu z domácností, což má vliv i na výši poplatku za odpady. Ve směsném komunálním odpadu je totiž stále ještě téměř třetina vytříditelného odpadu, který by nemusel skončit na skládce, ale mohl by být dále zpracován. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH