Lidé budou moci separovat olej a tuk

Novinka, se kterou přišla českobudějovická společnost EKO­PF, zaujala ždíreckou radnici, a ve městě se proto již v dohledné době objeví dvě speciální separační nádoby, každá o objemu 240 litrů. "Optimální bude, když olej a tuk budou lidé do těchto nádob vkládat v již použitých PET lahvích," podotkl ždírecký místostarosta Bohumír Nikl.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH