Kraj Vysočina se zlepšuje ve třídění odpadů

Množství vytříděného odpadu v Kraji Vysočina každoročně narůstá. V loňském roce vyhodil každý obyvatel Vysočiny do barevných kontejnerů v průměru téměř 42 kilogramů odpadu. V roce 2012 to bylo něco málo přes 41 kilogramů.

Největší podíl zaujímá tradičně papír, následují plasty, sklo a nápojové kartony. Pro srovnání lze uvést, že průměr v České republice byl vloni na čísle 39,7 kg odpadu na jednoho obyvatele. Pokud by se k tříděnému odpadu připočítaly také kovy, vytřídila v roce 2013 Vysočina 64 kg odpadu na obyvatele, přičemž průměr v ČR byl o přibližně 7 kg odpadu nižší.

„Již jedenáctým rokem podporuje Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Spolupráce je od začátku zaměřena na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu", informuje o hlavních cílech krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

Například efektivitu sběru využitelných odpadů posuzuje soutěž obcí „My třídíme nejlépe 2014" a mezi vítěze soutěže Kraj Vysočina rozdělí v prosinci letošního roku celkovou finanční částku 600 tisíc korun.

Vzdělávání zástupců obcí a předání aktuálních informací z oblasti nakládání s odpady zajišťuje tradiční dvoudenní odpadářská konference, která se uskuteční ve dnech 4. - 5. prosince 2014.

Společnost EKO-KOM v roce 2014 zakoupila dalších 148 sběrových nádob na papír, plast, sklo a poskytla je vybraným obcím formou smlouvy o bezplatné výpůjčce. Zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů přispívá k optimalizaci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů.

 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH