Kraj je ve třídění odpadů stále na špici

Kraj Vysočina se v roce 2004 spojil s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a společně dlouhodobě podporují třídění komunálních odpadů. Že se cíl zvýšit objem vytříděného odpadu daří naplňovat, dokazují i kompletní statistiky za rok 2015. V loňském roce vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina bezmála 65 kilogramů plastu, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů.

Kraj Vysočina patří mezi nejlepší regiony v zemi. V pomyslném srovnání krajů v množství vytříděných odpadů na obyvatele za rok 2015 se umístil na čtvrtém místě. „Za pozitivními výsledky stojí právě spolupráce se společností EKO-KOM, která se podílí na dlouhodobém zvyšování počtu barevných kontejnerů a důležitá je především ochota obyvatel Vysočiny třídit stále více," uvedl radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

Jak vyplývá ze statistik třídění v kraji, na jednoho obyvatele Kraje Vysočina připadalo v uplynulém roce 18,1 kilogramů vytříděného papíru, 13,5 kilogramů plastů, 13 kilogramů skla a skoro půl kilogramu nápojových kartonů. Nejvíce se proti roku 2014 obyvatelé kraje zlepšili v třídění plastů, a to o téměř celý kilogram. Nárůst se ale podařil i u papíru a skla.

„Od roku 2004 podporuje Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Spolupráce je od začátku zaměřena na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu," informoval radní Zdeněk Chlád.

Efektivitu sběru využitelných odpadů posuzuje soutěž obcí nazvaná My třídíme nejlépe 2016 a mezi vítěze soutěže Kraj Vysočina rozdělí v závěru letošního roku půl milionu korun.

Společnost EKO-KOM v roce 2016 zakoupila dalších 120 sběrových nádob na papír, plast, sklo a poskytla je vybraným obcím formou smlouvy o bezplatné výpůjčce. Nové kontejnery tak využívají převážně na Třebíčsku a Žďársku. Od roku 2005, kdy bylo v kraji instalováno 9 645 barevných kontejnerů, se do současnosti zvýšil počet nádob na tříděný odpad o více než devět tisíc kusů. Jedno průměrné kontejnerové hnízdo tak slouží v současnosti pro 98 obyvatel a v rámci všech krajů ČR má tak Vysočina vůbec nejhustší sběrnou sít.

Ve školách a obecních prostorech přibylo 734 kusů kartonových boxů na tříděný odpad. Do domácností bylo dodáno 5 231 sad tašek na třídění papíru, plastu a skla (2 663 malých sad - MS - o objemu 20 litrů a 2 568 velkých sad - VS - o objemu 40 litrů):

Okres Havlíčkův Brod - 375 VS + 105 MS
Okres Jihlava - 493 VS + 888 MS
Okres Třebíč - 635 VS + 420 MS
Okres Žďár nad Sázavou - 1065 VS + 1250 MS
Okres Pelhřimov - už v roce 2015 dodáno 1500 VS + 150 MS

Na podporu informovanosti občanů o tom, co se s vytříděnými odpady dál děje vznikla ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava - Helenín putovní výstava s názvem Recyklovaná móda. V současné době je k vidění v prostorách městského úřadu v Havlíčkově Brodě. Navíc všichni prvňáčci z Kraje Vysočina objeví v bezpečných kufřících 1. září papírové hodiny v barvách kontejnerů na využitelný odpad.

Vzdělávání zástupců obcí a předání aktuálních informací z oblasti nakládání s odpady je realizováno prostřednictví exkurzí do provozů a zpracoven využitelných složek odpadů i na tradiční „odpadářské" konferenci, která se uskuteční ve dnech 3. - 4. listopadu v Hrotovicích.

Zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a legislativy v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů a omezování skládkování.

 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH