Konference dáváme odpadům druhou šanci

Odborná konference "Dáváme odpadům druhou šanci" určená starostům, zastupitelům a pracovníkům v odpadovém hospodářství obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí v Kraji Vysočina se bude konat na začátku listopadu v Hrotovicích. Registrace byla právě zahájena.

Konferenci pořádají již tradičně Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Kraj Vysočina ve spolupráci se svozovou společností ESKO-T. Cílem konference je podpořit komunální odpadové hospodářství právě v Kraji Vysočina. Také proto je program zaměřen především na aktuální témata z oblasti recyklace, legislativy nebo nakládání s kovy. Praktické pohledy přinese ukázka příkladů fungování odpadového hospodářství z jiných měst a obcí České republiky. 

Konference se bude konat ve dnech 5.–6. listopadu 2015.

Jste-li starosta nebo pracovník v oblasti odpadového hospodářství z obce s rozšířenou působností či pověřené obce v Kraji Vysočina a máte zájem o účast na konferenci, STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU. Její součástí jsou podrobné informace.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH