Kdo třídí a sbírá nejlépe, vyhrává. A taky šetří

Třídím, třídíš, třídíme. My třídíme nejlépe... Soutěže v nejlépe vytříděném odpadu, ve sběru baterií, elektrospotřebičů, mobilů. Je jich celá řada a jejich cílem je motivovat lidi k tomu, aby třídili odpad, ale také předcházeli jeho vzniku.


Je to běh na dlouhou trať. Děti na ekologické věci "berou", nemusíme jim to příliš vnucovat. Ale je to třeba řešit odmalička, aby to brali jako součást života. Proto se mnohé akce zaměřují na mladou generaci, ale soutěží mezi sebou i města a obce. Porovnávacími kritérii zpravidla nejsou absolutní čísla odevzdaného odpadu, ale přepočtené hodnoty na počet obyvatel v obci nebo žáků školy. A názorné převedení kusů a tun na to, co si umíme snadno představit.


Například na úseku sběru elektrospotřebičů obyvatelé Vysočiny v loňském roce ušetřili 12 tisíc MWh elektřiny, 579 tisíc litrů ropy a 55 tisíc m3 vody. Podařilo se jim to díky recyklaci 28 tisíc televizorů, 11 tisíc počítačových monitorů a 270 tun drobného elektra. A v těchto dnech dostávají jednotlivé obce přehledy o tom, jak si vedly právě u nich. A jak dopadla Vysočina? Hned za Zlínským se umístila na druhém místě v pořadí krajů v rámci celé republiky.


Environmentální vyúčtování připravuje každým rokem nezisková organizace Asekol. A přepočítává je na základě LCA (Life Cycle Assessment) analýzy. "Přepočtená úspora toho, co se loni v Kraji Vysočina ušetřilo, odpovídá u ropy hodnotě 8 milionů korun a stačilo by to na 206 cest osobním autem kolem světa nebo elektřina, která by obyvatelům kraje vystačila na celý den, u vody je ušetřené množství odpovídající tomu, co obyvatelé celého kraje spotřebují za 54 dní," informovala Hana Ansorgová z oddělení komunikace Asekolu.


Pro žáky a studenty existuje dlouhodobý školní projekt Recyklohraní, který má za cíl prohloubit znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení ve školských zařízeních v České republice. Školy zapojené do tohoto projektu získávají body za zodpovězení otázek a plní i praktické úkoly. Dostávají body a za ty mohou "nakupovat" odměny. Jedním z úkolů bylo i mapování černých skládek.


"Na Vysočině se zapojily děti dvanácti škol, nejaktivnější byla škola Lhotky u Velkého Meziříčí a škola v Kněžicích, v obou případech tam žáci zmapovali po třech skládkách," říká Ilona Johnová z o. p. s. Recyklohraní. Od dubna do června letošního roku je pro děti připravený další, tentokrát výtvarný projekt nazvaný Recyklované pohádky.

Jak na Vysočině "třídíme nejlépe"

Nemalou finanční odměnu si mohou díky soutěži My třídíme nejlépe odnést obce v Kraji Vysočina. Důležitým kritériem je množství vytříděného odpadu. "Zároveň hodnotíme například i poměr mezi vytříděným a nevytříděným odpadem nebo skutečnost, jak efektivně konkrétní obec využívá svou sběrnou síť," vysvětlil regionální manažer neziskové společnosti EKO-KOM Roman Zouhar.
Organizátory tedy mimo jiné zajímá i fakt, zda se sběrné nádoby nevyvážejí poloprázdné, nebo zda jich naopak není nedostatek.Z pravidel soutěže:

- Do hlavní a vedlejší soutěže budou automaticky přihlášeny všechny obce kraje, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM.
- Doplňkových soutěží Asekolu a Elektrowinu se účastní obce zapojené do zpětného odběru elektrozařízení.
- Obce jsou rozděleny podle počtu obyvatel tak, aby se vyloučilo ovlivnění výsledků z důvodů velikosti obce.
- Soutěž probíhá za období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013, tedy za IV. čtvrtletí 2012 a první tři čtvrtletí roku 2013.Zdroj: MF DNES, VYSOČINA 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH