Každý občan Vysočiny odevzdal k recyklaci 2,8 kg spotřebičů

Na každého obyvatele Kraje Vysočina připadá, podle předběžných výsledků za rok 2013, celkem 2,8 kg odevzdaných elektrospotřebičů krecyklaci prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN. Kraj se těmito výsledky řadí na 5. místo v České republice. 
Daří se to i díky finanční podpoře, kterou ELEKTROWIN poskytuje na další zdokonalování zpětného odběru. Tato podpora činí v Kraji Vysočina každoročně přes milion korun. Informoval o tom web Kraje Vysočina. 
Obce Kraje Vysočina díky spolupráci s ELEKTROWINem ušetřily v roce 2013 přes 10,3 milionu korun, stejně tak jako v roce 2012. "Jsou to peníze, které by bylo nutné vynaložit na sběr a recyklaci elektrozařízení, kdyby neexistoval systém jejich zpětného odběru. Města a obce by tyto náklady musely hradit ze svých rozpočtů," říká Táňa Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWINu. 
"Spolupráce Kraje Vysočina se společností ELEKTROWIN přináší nejen rozvoj povědomí o recyklaci jako takové, ale hlavně vytváří podmínky k rozvoji sběru elektrozařízení a podporuje aktivní účast obyvatel na třídění a předcházení vzniku odpadů," shrnuje přínos spolupráce kraje a kolektivního systému Zdeněk Chlád, člen Rady Kraje Vysočina. 
ELEKTROWIN v roce 2013 ze svého Motivačního programu na základě množství vysbíraných spotřebičů vyplatil v Kraji Vysočina 44 500 Kč, které čerpalo pouze město Jihlava. Finance byly použity na skladovací prostředky a manipulační techniku. 
V celé České republice jsou stále významnějšími partnery při sběru vysloužilých elektrozařízení dobrovolní hasiči zapojení do projektu Recyklujte s hasiči, který organizačně zajišťují kolektivní systémy ELEKTROWIN a Asekol. Organizováním svozů, technikou i obyčejnou chlapskou silou pomáhají svým sousedům všude tam, kde není sběrný dvůr v bezprostřední blízkosti. 
"V Kraji Vysočina se do projektu zapojilo už 92 hasičských sdružení," informuje Táňa Pokorná. Loni hasiči v kraji vysbírali 97,857 tun starého elektra, což je o 26 tun více než v roce 2012. Nejúspěšnějším sborem v množství elektrozařízení předaných k recyklaci v období jednoho roku se v Kraji Vysočina stalo SDH Třeštice s 21,026 tunami. 
V Jihlavě se bude třídit bioodpad, nejprve v Pávově a Zborné 
"Hasiči podobné akce dělali vždycky, pomáhali sbírat vysloužilé spotřebiče a vylepšovali si tak rozpočet. Teď usnadňují svým sousedům odevzdání starých spotřebičů k recyklaci a čerpají za to odměny," říká Jan Slámečka, krajský starosta dobrovolných hasičů. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH