Jihlavské podzemní kontejnery na odpad pomáhají i bezpečnosti

Od začátku týdne jsou na dvou místech v centru Jihlavy v provozu nové podzemní kontejnery na tříděný odpad. Výsuvné kontejnery jsou na křižovatce ulic Palackého, Bezručova a Jana Masaryka a v ulici Židovská.

Z těchto míst tak zmizely staré plastové 1.100 litrové kontejnery na papír, plasty a sklo. Podzemní kontejnery jsou ideálním řešením právě do center měst, zejména historických, kde klasické barevné kontejnery nepřispívají dobrému vzhledu.

„Místo rozměrných plastových nádob jsou na ulici méně nápadné „komíny“ o rozměru běžného odpadkového koše, kterými se odpad do podzemních kontejnerů vhazuje,“ popsal primátor města Rudolf Chloupek. Jihlava už toto řešení použila na Masarykově náměstí, podobně postupuje řada dalších radnic v ČR i v zahraničí.

„V ulici Palackého bylo významným důvodem i zvýšení bezpečnosti. Stávající nadzemní kontejnery lemovaly vstup na přechod pro chodce a zejména děti tak při vstupu do silnice nebyly vidět,“ připomněl další přínos zvoleného řešení primátor Jihlavy Rudolf Chloupek. Na konečném provedení se shodli odborníci z oblasti životního prostředí, dopravy a ochrany památek.

Se zavedením podzemních kontejnerů se změní i systém vyvážení. Standardní kontejnery mají objem 1.100 litrů, zatímco podzemní kontejnery na papír a plast mají objem 4.000 litrů a na sklo 3.000 litrů. Frekvence vývozu tedy může být nižší, nicméně četnost svozu bude upravována v závislosti na získaných zkušenostech v prvních týdnech provozu kontejnerů. Vybudování obou podzemních stanovišť pro třídění odpadu vyšlo dohromady na necelé dva miliony, za dalších asi 330 tisíc korun se v okolí kontejnerů upravovaly silnice a chodníky.

Nádoby jsou určeny pouze pro odkládání odpadů vyprodukovaných fyzickými osobami. Podle zákona o odpadech mohou právnické osoby a fyzické osoby podnikající odkládat odpad do těchto kontejnerů pouze na základě smlouvy s městem. Porušení zákona může vést k uložení pokuty. Novinkyvysočina.cz informoval Bc. Radek Tulis, tiskový mluvčí Magistrátu města Jihlavy.

 

zdroj: kp, novinkyvysocina.cz

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH