Jak se třídí odpady ve Francii a Španělsku

Chystáte se na lyžařskou dovolenou do francouzských Alp? Nebo snad za jarním počasím na jeden ze španělských ostrovů? Tak vězte, že také tam můžete třídit odpady. Přečtěte si v našem článku jak správně třídit odpady v těchto prázdninových destinacích.
Jak se třídí ve Francii?


V regionu Savojsko se odpad při třídění (francouzsky „tri“) dělí do tří druhů kontejnerů. První typ nádoby je určen na směsný a znečištěný odpad (ordures ménagéres). Do druhého druhu kontejneru se pak dohromady sbírají plasty a papír (recyclables - recyklovatelné obaly). Třetí nádoba se zelenou samolepkou pak slouží na sklo (verre). Takže plasty, jak dokazuje nás snímek, můžete klidně smíchat s papírem. Obojí se posléze od sebe odděluje na třídící lince. Velice zajímavý přehled o třídění ve Francii poskytují internetové stránky Eco Emballages. Tato společnost je obdobou české Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, takže v podstatě má ve Francii na starosti třídění odpadů. Největším překvapením pro nás však bylo, když jsme v celém Savojsku viděli výhradně podzemní kontejnery na tříděný odpad, které pocházejí z produkce zlínské společnosti Reflex. Ty jsou dokonce opatřeny imitací dřevěných plotových desek, které jsou vyrobeny z českých recyklovaných plastů. Takže pokud jste z Moravy a třídíte poctivě plasty, objevují se v recyklované podobě jako ozdoba kontejnerů na tříděný odpad.

Jak se třídí ve Španělsku?

Třídění odpadů ve Španělsku, přesněji na Baleárských ostrovech, je prakticky identické jako v České republice. Tříděný sběr obalů (recogida selectiva) probíhá do žlutých, modrých a zelených nádob na plast (envasos), papír (paper) a sklo (vidre). Sběrná hnízda jsou vždy doplněna o nádobu na směsný odpad (reguig). Byli jsme překvapeni, jak Španělé (popř. Katalánci) poctivě třídí. Svoz tříděného odpadu v naší prázdninové destinaci probíhal třikrát týdně. O třídění odpadů ve Španělsku se stará společnost Ecoembes (opět obdoba našeho EKO-KOMu), která sdružuje obce a města s celkem 46 miliony obyvateli. Její oficiální internetové stránky jsou dokonce v angličtině, takže pokud máte zájem, můžete třídění na Iberském poloostrově studovat do detailů.

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH