Havlíčkův Brod - Vyhrané peníze budou věnovány obci postižené povodní

Havlíčkův Brod - Město Hradec Králové se minulý týden stalo dějištěm vyhodnocení celostátního kola soutěže obcí ve třídění odpadu „O křišťálovou popelnici 2012", kterou pravidelně vyhlašuje společnost Ekokom. Do finále se dostalo 14 měst z celé České republiky. Nechyběl mezi nimi Havlíčkův Brod, který v republikové konkurenci obstál a stal se třetím nejlepším městem Česka.

Součástí ceny za třetí místo byl kromě diplomu a symbolické skleněné popelnice i šek na 70 tisíc korun. Starosta města, pan Jan Tecl, řekl, že  by byl rád, kdyby město tyto peníze věnovalo na pomoc některé z obcí, která se v současné době vypořádává s následky ničivých povodní. Návrh ale musí být schválen kompetentním orgánem města.První místo v soutěži „O křišťálovou popelnici 2012" vybojovalo město Olomouc, na stříbrné příčce se umístily Sedlčany. Organizátoři hodnotí obce podle dosažených výsledků v oblasti nakládání s komunálním odpadem, míry aktivity, ale i komplexnosti hospodaření včetně informování občanů o způsobech nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Soutěží automaticky všechny obce zapojené do tohoto třídícího systému. Největšího úspěchu v této soutěži dosáhl Havlíčkův Brod v roce 2006 (za rok 2005), kdy se stal jejím vítězem. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH