Havlíčkův Brod: Barevné kontejnery pomáhají charitativním účelům

Na charitu do žlutého, na recyklaci do bílého, to je základní rozdělení separačních kontejnerů, do kterých lze ve městě odkládat textil.

Žlutý velkoobjemový kontejner, který byl u autobusového terminálu umístěn na počátku loňského roku a následně doplněn druhým u marketu Albert, dále doplnilo v listopadu devět kontejnerů bílých. Ty kopírují svým umístěním kontejnery na odkládání elektrošrotu.
Textil odložený do žlutých velkoobjemových kontejnerů slouží pro charitní účely a patří do nich především použitelné oděvy, obuv, přikrývky a zachovalé hračky.

Do bílých menších kontejnerů lze odkládat k následné recyklaci jakýkoli textil a obuv, které nesmí být chemicky znečištěny. V těchto dnech došlo k finálnímu doplnění těchto nádob na počet obyvatel města o tři kusy.
Dva z nich stojí ve velkých místních částech - -molovy a Mírovka, třetí byl umístěn v nové zástavbě v ulici Wolkerova. Město Havlíčkův Brod tak pro své občany zajistilo smysluplnou možnost odkládání dalšího druhu komunálního odpadu. Vše probíhá pod hlavičkou Diakonie Broumov. "Věříme, že vše poběží ke spokojenosti našich občanů co nejdéle," uvedla mluvčí Alena Doležalová.

Zdroj: Jihlavské listy 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH