Dlouhá Ves mění systém svozu odpadů a nabádá občany ke třídění

Dlouhá Ves - Svozová firma ODAS přešla na vývoz komunálního odpadu v obci Dlouhá Ves jedenkrát za 14 dnů. Svozy budou probíhat v sudé týdny, vývozní den se nemění. Jak obecní úřad připomíná, je třeba stále odpady třídit. V popelnicích končí jen odpad, který nelze jinak využít. Na tříděný odpad jsou v obci kontejnery - plast, papír, sklo, monočlánky je možné donést do místní prodejny, kde je kontejner. V chodbě před obecním úřadem je instalován kontejner na monočlánky, kde je možné každý den odevzdat žárovky, zářivky a do E¬boxu drobné elektrospotřebiče, například varné konvice, mobilní telefony nebo vysoušeče vlasů. Každý čtvrtek od 16,45 do 17 hod. je otevřeno sběrné místo nebezpečného odpadu na křižovatce,kam lze uložit velké i malé elektrospotřebiče, pneumatiky, barvy, léky a tuky. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH