Bystřičtí plánují stavbu překladiště odpadu

Bystřice nad Pernštejnem - Překladiště komunálního odpadu za přibližně pět milionů korun hodlají postavit v Bystřici nad Pernštejnem, a to v areálu tamních technických služeb.
"Souvisí to i s krajským plánováním ISNOV, tedy Integrovaným systémem nakládání s odpady v Kraji Vysočina, dá se předpokládat odklon od skládek směrem ke spalovnám. Předpokládáme, že do budoucna budeme muset komunální odpad, který zbude po vytřídění plastů, papíru či skla, vozit do větší vzdálenosti než jen na skládku do Bukova. Musíme tedy myslet na ekonomiku provozu. Odpad se v překladišti přeloží z kuka vozů do velkoobjemových kontejnerů či vozů, abychom ušetřili na dopravě a odváželi odpad ve větším množství a méně často," uvedl bystřický místostarosta Josef Vojta.
"Chceme překladiště vybudovat v areálu technických služeb, je tam už i kompostárna, sběrný dvůr i veškeré zázemí pro provoz technických služeb," poznamenal Vojta s tím, že v Bystřici se zefektivněním nakládání s odpady v posledních letech hodně věnovali a na různá vylepšení se jim podařilo získat dotační peníze. Překladiště komunálního odpadu bude zahrnovat vybudování přístřešku o rozměrech přibližně 35x15 metrů včetně zpevněných ploch kolem něj a další náležitosti. "Připravujeme studii, kterou necháme připomínkovat, v příštím roce chceme nechat vypracovat projektovou dokumentaci," připomněl místostarosta. Na samotnou stavbu by mělo dojít v roce 2015, Bystřičtí v tomto případě počítají s podporou vhodného dotačního titulu. "Jsou vypsané dotace na nakládání s odpady z operačního programu Životní prostředí, takže jakmile bude vyhlášena vhodná výzva, budeme mít všechno připraveno k podání žádosti," dodal Josef Vojta. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH