Brtničtí se ve třídění odpadu lepší

BRTNICE - Vedení městského úřadu v Brtnici v aktuálním čísle svého zpravodaje zveřejnilo přehled vytříděného odpadu nejen ve městě, ale i ve svých místních částech, a to za loňský rok. Starosta Stanislav Jirků může být s výsledky spokojený. "Efektivita třídění v Brtnici a místních částech se rok od roku mírně zvyšuje, ale stále máme co zlepšovat," doplnil k tomu pro úplnost. Konkrétní statistiky třídění najdou zájemci v říjnovém čísle Brtnického zpravodaje. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH