ASEKOL: Školáci na Vysočině sbírali staré počítače

Žáci ze 16 základních a středních škol Kraje Vysočina, kteří se zapojili do celostátní soutěže Věnuj počítač a pojeď do ZOO, dokázali během tří měsíců vysbírat celkem 590 nepoužívaných počítačů. 

Základní škola Lhotky ve Velkém Meziříčí dokonce obsadila třetí místo ze všech zúčastněných v České republice a její žáci se tak mohou těšit z výhry. O tom, jak je recyklace důležitá, se mohly děti několikrát během loňského podzimu přesvědčit také při plnění úkolů vzdělávacího projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. 

Soutěž s názvem Věnuj počítač a pojeď do ZOO, v níž žáci základních a středních škol v celé České republice sbírali nepoužívané počítače, uspořádala v rámci projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět nezisková organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektroodpadu. Tři školy, které odevzdaly nejvíce počítačů v přepočtu na jednoho žáka školy, vyhrály výlet do ZOO Jihlava spojený s prohlídkou recyklační linky, kam nefunkční elektrospotřebiče putují. "Téma ochrany životního prostředí a recyklace považujeme za důležité a s radostí jsme se s žáky do projektu zapojili. Třetí místo dětem moc přejeme a těšíme se z něj," říká Eva Součková, ředitelka vítězné školy, jejíž žáci dokázali vysbírat 37 počítačů, v průměru jeden a půl přístroje na žáka. 

V rámci projektu Věnuj počítač, do kterého se může zapojit i široká veřejnost, organizace ASEKOL všechny odevzdané přístroje odborně zkontroluje, nefunkční předá k recyklaci a ty stále sloužící poputují k dětem z dětských domovů. Lidé se tak mohou snadno zbavit nepotřebného zařízení a podpořit dobrou věc. 

"Snaha dětí a pedagogů v Kraji Vysočina nás velmi potěšila a doufáme, že inspiruje i další obyvatele, aby nepoužívané počítače a jinou elektroniku odevzdávali k recyklaci. V domácnostech průměrně počítač slouží 4 roky a poté je vyměněn za nový. Často se stává, že lidé starý přístroj skladují doma. Počítače ale obsahují řadu znovu využitelných nebo naopak nebezpečných látek, a je proto vhodné je odevzdat na místa k tomu určená," říká Kristina Mikulová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. 

Soutěž ve sběru elektrospotřebičů ovšem není jediným projektem, do kterého se mohou školy zapojit. Recyklohraní umožňuje mateřským, základním a dokonce středním školám průběžně plnit úkoly s tématikou ochrany životního prostředí, učit se o ní a současně získávat body, za které mohou dětem nakupovat nejrůznější pomůcky. Zatím poslední úkol s názvem Cesta kolem světa, který děti plnily od listopadu do 20. ledna, se věnoval cestě elektrospotřebičů od samotného vzniku až po dobu, kdy doslouží a skončí ve sběru. 

Copyright © 2015 TRIDIME-vysocina.CZ | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH